Békességet Nagykárolyba!

Nem kötelező irodalmi szövegrészleteket is tartalmazó emléktáblákat románul is feliratozni. Hosszas eljárás után a törvényszék visszautasította az erről szóló keresetet.

Két nagykárolyi emléktáblát is kifogásol egy civil szervezet. A valamikori megyeházán, a jelenleg a Iuliu Maniu Műszaki Líceumnak otthonául szolgáló épületen lévő Kölcsey Ferenc-, illetve az 1-es Számú Általános Iskola falán lévő Petőfi Sándor-emléktáblát kifogásolják. A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal elleni keresetben az Asociația Civică pentru Demnitate în Europa (Civil egyesület az európai méltóságért) Dan Tanasă elnök révén törvényi rendeletre hivatkozott, miszerint nem lehet kizárólag magyar nyelvűnek lenniük az emléktábláknak, hanem felül az ország hivatalos nyelvén, románul kell szerepelnie a feliratoknak, és esetleg alatta magyarul. Két esztendeje felszólították a helyhatóságot, hogy harminc napon belül távolítsa el ezeket az emléktáblákat, és helyeztessen ki újakat, melyeken legfelül az állam nyelvén szerepeljen a szöveg.

Nagykároly város RMDSZ-szervezetének elnöke, Kovács Jenő mindezek kapcsán akkor kifejtette: tanulmányozzák, hogy az ilyen jellegű emléktáblákra is érvényes-e a törvényi rendelkezés. Szomorúnak tartja ugyanakkor, hogy egyes nagykárolyi csoportosulások országos botrányok színterévé teszik Nagykárolyt, hogy egyesek közismerten szélsőségeseknek tartottakat szabadítanak rá a nagykárolyiak közösségére… Amennyiben bebizonyosodik, hogy a 21. században Romániában tényleg nem megengedett magyar nyelvű emléktáblát állítani jeles elődeinknek, akkor természetesen a nagykárolyi magyarság többnyelvűeket helyez ki majd a két emléktábla helyére – fogalmazott.

A hosszas bírósági eljárás után a Bukaresti Törvényszék megalapozatlannak találta a keresetet, azaz tulajdonképpen elfogadta a nagykárolyi önkormányzat azon vélelmezését, miszerint az előírások nem vonatkoznak az irodalmi jellegű feliratokra.

Kovács Jenő, a nagykárolyi RMDSZ elnöke, egyben a város elöljárója ennek kapcsán ismételten szomorúnak nevezte, hogy ehhez hasonló „ügyekbe” keverik Nagykárolyt. Feltételezi ugyanakkor a jó szándékot, bízik abban, hogy az emléktáblákat ellenzőket ténylegesen a megismerési szándék vezette. Ennek kapcsán leszögezte: új táblákat fognak kihelyeztetni, mégpedig olyanokat, amelyeken mind a Petőfi-strófa, mind a Kölcsey-részlet román fordítása is olvasható.

S hogy kik lehetnek azok, akik Nagykárolyba „csábították” a Civil egyesület az európai méltóságért nevű, Dan Tanasă által elnökölt szervezetet? Véletlen lennének az alábbiak?

http://www.dantanasa.ro/?s=Carei

http://www.buletindecarei.ro/?s=Dan+T%C4%83nasa