Bemutatták a község monográfiáját Csanáloson

A csanálosi Német Demokrata Fórum épületében mutatták be szerda délután Csanálos község monográfiáját, melyet a település korábbi polgármestere, Mellau József írt és szerkesztett. A kötet 13 fejezetben mutatja be a sváb múltat és jelent.

A kötet bemutatóján részt vett Kaiser Stefan a szatmárnémeti Német Demokrata Fórum elnöke, valamint Császár Adalbert a Kölcsey Ferenc Főgimnázium német szakos tanára, aki egyben a monográfia lektora is.

A könyvbemutatót maga a szerző nyitotta meg köszöntőjével. Beszédében kifejezte köszönetét mindazoknak, akik munkájukkal segítették a kiadvány létrejöttét. Kimelenten megköszönte Császár Adalbertnek, a könyv lektorálását.

„ Egy község lakosainak kötelező módon ismerniük kell településük történetét, hiszen a mai fiataloknak meg kell tanulniuk értékelni és tisztelni őseik fáradtságos munkáját, aminek következtében ma egy virágzó közösség tagjai lehetnek. Az iskolában megtanulhatjuk a világ nagyhatalmainak történelmét, de a mi kis népcsoportunk múltját csak kevesen ismerik, vagy legtöbbször téves információkkal találják szemben magukat az érdeklődők”- fogalmazott Mellau.

A szerző a svábok asszimilációjára is felhívta a figyelmet: „Az állampolitika nagyban elősegítette a kisebbségek, köztük a svábok asszimilációját, elferdítve a statisztikai adatokat. Azonban azt, hogy svábok vagyunk, nekünk soha nem szabad elfelejteni. Büszkék lehetünk származásunkra, mivel negatív kritikát aligha hallani rólunk. Sohasem volt és nem is lesz szégyen svábnak lenni. A szatmári svábok, akárcsak a bánátiak, a baranyaiak vagy a Budapest környékiek megállták a helyüket a történelem viszontagságai között is. Hitük, szorgosságuk, családi és közösségi elkötelezettségük példamutató volt, és az mai napig is a környező népek számára. Sajnos manapság már csak pár aggastyán ember beszéli a sváb nyelvet, rövid időn ez a forrás kiapad”- adott hangot véleményének a szerző.

Nem volt soha rész hátrányos megkülönböztetésben sváb identitásának vállalása miatt, mondta Mellau, aki arra biztatta a jelenlévőket és a fiatalokat, hogy a következő népszámláláson büszkén vallják magukat sváb nemzetiségűnek.

Csanálos modern kori története az 1712-es sváb telepítéssel kezdődött. Olyan emberek jöttek messzi földről a Nagykároly környéki ugarra, akik szorgos munkával, szeretettel, hittel újjá tudták építeni a vidéket. A mostoha körülmények között is meg tudtak újulni, a legkritikusabb időszakokban sem vesztették el hitüket. A szerző azon reményének is hangot adott, hogy írásával gazdagíthatja a csanálosi emberek hazaszeretetét, a fiatalokban pedig a szülőföld iránti tiszteletet és az ősök megbecsülésének érzését.

Kaizer Stefan, a szatmárnémeti NDF elnöke megköszönte Mellau Józsefnek a monográfia megírásáért és megszerkesztéséért végzett munkáját. Kifejtette, hogy Szatmárnémetiben pár nappal ezelőtt volt a könyvbemutató, de már kaptak pozitív visszajelzéseket a kötetet illetően. Kaizer bátorította a csanálosiakat, hogy olvassák és becsüljék meg a könyvet, hiszen a saját történelmükről szól.

A továbbiakban Császár Adalbert, a monográfia lektora beszélt a kiadványról. Kifejtette, hogy a monográfia helyleírást jelent, azonban a szóban forgó munka nem csak a történelmi tényekre hagyatkozik, hanem a földrajzi, társadalmi szempontokat is vizsgálja, valamint a szokásokat, hagyományokat is megeleveníti. A kötet 13 fejezetre van osztva, melyek külön-külön is értelmezhetőek. A szerző kihangsúlyozza a történelmi adatokat, a betelepedés előtti időszaktól kezdődően egészen napjainkig, kiemelve a telepítés történelmi hátterét, annak körülményeit, az élet megkezdését az új hazában, az egyház megszervezését, az asszimiláció folyamatát, a világháborúkat, a sváb történelem fekete foltját, a deportálást, valamint a kollektivizálás és a rendszerváltás utáni időszakokat. Császár Adalbert kiemelte, hogy 1712-ben Csanálos volt az első sváb település a vidéken, amire méltán lehetnek büszkék a helyi lakosok. Méltatta a szerző, szokásokról, hagyományokról szóló fejezeteit, amit a kötet legizgalmasabb részének tart, hiszen ezek ismerete adhat esélyt arra, hogy a sváb kultúra ne merüljön feledésbe pár évtized múltán se.

„Sajnos a régi idők nem tették lehetővé a multikulturalitást és a német nyelvű tanulást, emiatt a svábok 90 százalékban asszimilálódtak, de a mai modern világban már van lehetőség a kultúránkat ápolni és őrizni. Mellau úr könyvéből rengeteg iránymutatót kaphatunk a sváb identitásunk megőrzéséhez, amellett, hogy természetesen történelmi tényeket is tanulhatunk a monográfiából”– mondta zárszóként, Császár Adalbert.

Lang Gyopárka