Bibliatábor Tasnádon

„Gyere utánam” mottóval tábort szervezett augusztus 19–23. között Tasnádon a helyi római katolikus plébánia.

A KOEN alapítvány által kiadott vakációs Bibliahét munkatervét alapul véve az egész hetes program minden napja gazdag és változatos foglalkozásokkal szolgált több mint hatvan gyerek számára. Az ökumenizmus jegyében tasnádi, tasnádszántói és újtasnádi gyerekek 10 és 16 óra között vehettek részt a táborban a tasnádi Caritas nagytermében. Közös imával, játékkal és énekléssel kezdődtek a reggelek. Minden nap egy kiválasztott szentírásbeli részre fókuszált, melyet Pál apostolt és Timóteus tanítványt megszemélyesítő pedagógusok vezettek fel a drámapedagógia módszerével. Ezt követték a kiscsoportos foglalkozások, amelyek célja a napi aranymondás elmélyítése volt a Kett pedagógia elemeit felhasználva. Ehhez kapcsolódtak a kézműves foglalkozások is, amelyek eredményeképpen a gyerekek saját kezükkel megalkotott emlékkel térhettek haza. Így készültek el az aranymondások plakettjei, a Miatyánkot tartalmazó papirusz, a rózsafűzér és az agyagedénykék. A Caritas által szolgáltatott ebéd és a délután foglalkozások tették kerekké a gyerekek tábornapjait.

Ilyen jellegű, egy-egy napi foglalkozásnak többször is örvendhettek már a tasnádi gyerekek, viszont a mostani volt az első olyan nagyszabású alkalom, amelyet ilyen méretű példás összefogás és pontos tervezés előzött meg.

Köszönet elsősorban főtámogatónknak: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, amely a szükséges anyagi hátteret biztosította. Hálával tartozunk továbbá a Tasnádi Rómia Katolikus Plébánia csapatának – Kruzslitz Imre plébánosnak, Gózner Artúr hitoktatónak, a nőszövetségnak, ifjúsági zenecsoportnak, a pedagógusoknak – a Caritas munkatársainak, és minden segítő kéznek és adományozónak.

Amint a táborzáró szentmisén is elhangzott, szükség van a gyerekek és a fiatalok lelki kompetenciáinak fejlesztésére. Egy élő közösség célja és egyben fennmaradásának záloga, hogy ifjúságunk tudatos, cselekvőképes, hitbeli és nemzeti értékeinkhez ragaszkodó közösségé fejlődjön.

Reményeink szerint a gyerekek szíveikben hazavitték magukban és családjaikban megélik a tábor fő gondolatát: „Légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben, a tisztaságban” 1Tim 4-12.

A szervezők