Bicikliút épülne Nagykárolyból, négy szomszédos községbe

Nagykároly Helyi Tanácsának tagjai hétfői rendkívüli ülésük során, elfogadták azt a határozattervezetet, mely újabb fontos pályázat leadására jogosítja fel a helyi önkormányzatot. A pályázat eredményeképpen, összesen 13,8 kilométeres kerékpárút kiépítése válna lehetővé.

Az új kerékpárutak kiépítésére az Országos Környezetvédelmi Alapnál pályázna Nagykároly. Sikeres pályázás esetén, kiépülne a Nagykároly-Mezőfény (3,6 km), Nagykároly-Csanálos (4,8 km), Nagykároly-Kálmánd (3,5 km), Nagykároly-Mezőpetri (8,8 km) kerékpárút.

A projekt összköltségvetéséből, a Nagykárolyt megillető rész 13,79 millió lej.