Bírósági úton érvényteleníttetné az önkormányzat a bűz forrásaként azonosított cég működési engedélyét

Továbbra sincs orvoslata a nagykárolyi lakosok életét megkeserítő bűznek. Kovács Jenő polgármester a napokban a megyeszékhelyen folytatott egyeztetést, ahol elmondta, hatékonyabb fellépést vár azon közintézmények képviselőinek részéről, akik érdemben tehetnek lépéseket a bűz megszűntetése érdekében.

Kovács Jenő polgármester elégedetlenségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az illetékes közintézmények nem nyújtják a szükséges támogatást a nagykárolyi lakosoknak, akik immár három éve, elviselhetetlen bűzt kénytelenek elviselni.
„Múlt héten arra kértem a prefektust, hogy a Szatmár Megyei Prefektúra székházában szervezzen egy találkozót, a Környezetvédelmi Ügynökség, a Környezetvédelmi Őrség, a Közegészségügyi Igazgatóság és az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság képviselőivel. Ezen a találkozón jómagam is részt vettem.
A megbeszélés témája a Nagykárolyban tapasztalható, elviselhetetlen szag volt, amely 2019. óta tart, különösen a város Kaplony felőli részén. A prefektus elrendelte egy vegyes bizottság felállítását, amelyben a korábban említett intézmények képviselői is helyet kaptak. Rávilágítottam, hogy sajnos a város nem kap támogatást az illetékes állami intézményektől a probléma végleges megoldásához” – mondta Kovács Jenő polgármester.
A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal nem jogosult leállítani a szennyezés forrásaként azonosított cég tevékenységét, de nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a közeljövőben a bíróságon kéri a cég működési engedélyének visszavonását.
„Az önkormányzatnak nincs hatásköre egy gazdasági tevékenység leállítására vagy a cég bezárására. Hozzáteszem, hogy a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal soha nem engedélyezte a biogáz-termelési tevékenységet. Nem szeretnénk leállítani semmilyen gazdasági tevékenységet, de mérnökként meggyőződésem, hogy az elviselhetetlen szagokat okozó cég nem rendelkezik a megfelelő technológiával, pontosabban nem tudja kezelni és feldolgozni az állati ürüléket, vágóhídi maradványokat megfelelő, zárt körülmények között. Mindenki számára világos, hogy nyáron a magas hőmérséklet hatására megindul az erjedés és ezáltal keletkeznek a várost ellepő, kellemetlen szagok. Fontólóra vesszük, hogy bírósági úton kérjük a szagokat okozó cég működési engedélyének bevonását” – tette hozzá Kovács Jenő polgármester.