Bogdán Szabolcs János lett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspöke

Bogdán Szabolcs Jánost választották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület új püspökévé az egyházkerület pénteki közgyűlésén. A krasznai lelkipásztornak, szilágysomlyói esperesnek 54-49 arányban szavaztak bizalmat az egyházi grémium tagjai. Bogdán Szabolcs János szilágysomlyói esperest 54 szavazattal választották püspöknek Nagyváradon.

A Nagyváradon zajló püspökválasztó közgyűlésen szoros eredmény alakult ki az elöljárói tisztségre pályázó két jelölt között. Bogdán Szabolcs János 54 szavazatot kapott, míg a másik püspökjelöltnek, Forró László hegyközkovácsi lelkipásztornak, egyházkerületi fő­jegyzőnek 49-en szavaztak bizalmat. A közgyűlés határozata értelmében Bara Lajos látja el a továbbiakban is a főgondnoki teendőket az egyházkerületben. Bogdán Szabolcs János a Királyhágómelléki Református Egyházkerület élén 13 éve szolgáló, nyugdíjba vonuló Csűry Istvánt váltja a püspöki székben.

A püspökválasztás eredményét – és a választóközgyűlésen született többi határozatot – november 5-éig lehet megfellebbezni, az óvásokat november 15-éig bírálják el. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület alakuló közgyűlését december 9-én rendezik, várhatóan ekkor kerül sor az új püspök eskütételére is. A krasznai lelkipásztor a közgyűlést megelőzően a Krónikának úgy nyilatkozott: amennyiben bizalmat szavaznak neki, az evangéliumra épülő, igeközpontú egyházat szeretne, és a missziót, építkezést is ennek rendelné alá.

Bogdán Szabolcs János a Krónika napilapnak elmondta: nehéz időszak jön, lelki és anyagi válság van a világban, így lelkileg meg kell erősödni, és meghatározni, mi az egyházi élet alapja. Püspökként hangsúlyt fektetne a misszióra, szeretetszolgálatra, az ifjúsággal, gyerekekkel való foglalkozásra. „Egyfajta lelki löketet szeretnénk adni az egész egyházunknak” – összegzett még a püspökválasztás előtt az esperes.

Forrás: kronika.ro