Boldogasszony Anyánk

Csütörtökön tizenegy órától kezdődnek a Nagyboldogasszony-búcsúmisék Erdődön, Túrterebesen, Szamosdarán, Nagymajtényban, Felsőbányán és Hosszúmezőn.

Nagyboldogasszony napja a magyarság ősi ünnepe, amikor Jézus szülőanyjának mennybemeneteléről emlékezünk meg. A Katolikus Egyház számára kiemelt jelentőségű ünnep, mely az ősegyházig nyúlik vissza, és mely szerint Krisztus anyja, Mária, halálával osztozott Szent Fia dicsőséges feltámadásában: testben és lélekben egyaránt a Mennyországba jutott, mert testét angyalok kara emelte a mennyekbe.

A Szatmári Egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, csütörtökön, tizenegy órától kerül sor. Túrterebesen Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános; Erdődön Szmutku Róbert nagybányai esperes; Nagymajtényban Szilágyi János, a nagykárolyi 2-es számú esperesi kerület esperese, a Fatimai Szűz Mária egyházközség plébánosa; Szamosdarán Starmüller Ferenc csomaközi plébános; Felsőbányán Dánku Balázs, a nagybányai Szent József egyházközség plébánosa; Hosszúmezőn pedig Turtureanu Róbert, a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly egyházközösség segédlelkésze mond majd szentbeszédet. Várják a helyi és zarándok híveket az ünnepi szentmisékre!

db2

db1