Börvelyben sem engednek a ’48-ból

Emlékeznünk kell eleinkre, a múltunkra, és erre alapozva kell a jövőért tennünk – fogalmazott útmutatást a ’48-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából bemutatott ünnepi istentiszteleten Kátai Tibor börvelyi parókus lelkipásztor.

A helybeli iskolások a tantestület kíséretében szép számban vettek részt az ünnepi egyházi szertartáson. Az egyházközség kórusa kedveskedett énekszolgálattal, majd a tiszteletes fogalmazta meg 170 esztendeje történtek mának szóló üzenetét. A Szentírás passzusaira értelmében fontos emlékeznünk, de szintén lényeges gondoskodnunk arról, hogy értékeinket – így a hitünket is – átadjuk a következő nemzedékeknek. Ennek okán is külön üdvözölte a tanulókat a tiszteletes. Mint mondta, idejében meg kell ismerkedniük a múltunkkal, hiszen kizárólag úgy lehet jövőnk.

Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából szervezett börvelyi ünnepség a helyibeli iskola előtt díszelgő Petőfi Sándor-mellszobor előtt folytatódott. A fúvósok traktusaira gyűltek össze az ünneplők, majd az egyházközségi énekkar köszöntötte őket nótaszóval. Iskolások versszolgálata következett – s közben a pesti ifjakra, illetve eleve az akkori történésekre is kitértek. Kiss Zoltán polgármester ünnepi beszédében amellett foglalt állást, hogy Börvelyben emlékezni kell jeles eleinkre, hiszen az identitásunk az ő áldozatvállalására vezethető vissza. A tiszteletes által megfogalmazottakhoz kapcsolódva szintén szorgalmazta az összefogást, az értékeink melletti tudatos kiállást.

A tiszteletteljes ünnepség koszorúk elhelyezésével folytatódott, és zárásként a nemzeti imánkat énekelte el a sokadalom.