Csapatépítő tréningen a diáktanács tagjai

Bár még van pár hét az új iskolai éve kezdetéig, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Líceum diáktanácsának képviselői már most elkezdték tervezni azokat a tevékenységeket, melyek majd a szeptemberben kezdődő tanév napjait színesítik.

A kalazancis diákok két napos csapatépítő és motivációs tréningen vehettek részt, melynek elsődleges célja a közösségépítés, a csapat összekovácsoló erejének fokozása, elköteleződés, és a tudatos szerepvállalalás fontosságának hangsúlyozása volt.

A jó hangulatú programsorozat során a diáktanács tagjainak alkalmuk volt kielemezni az elmúlt tanév megvalósításait, céljaik elérésének sikerességét és egyúttal a következő tanévre is kitűzték céljaikat, programjaikat. Különféle csapatépítő játékok és feladatok során kerülhettek közelebb egymáshoz a tagok és sajátíthattak el olyan készségeket, mint például a vezetői kommunikáció, a hatékony-asszertív párbeszéd, csapatépítés és közös célokért való együttműködés képessége.

Bár már az előző években is voltak hasonló jellegű közösségi alkalmak, a diáktanácsot valójában a 2021-2022-es tanév során sikerült úgy újraszervezni, hogy az osztályokat képviselő tagok azóta valóban aktívan bekapcsolódnak az iskolai közösség életébe, képviselik az iskola diákságát, előterjesztve elképzeléseiket. Munkájuk és jelenlétük révén kapcsolatot teremtenek a diákság és a tanári kar között.

A diáktanács tevékenyen bekapcsolódik az iskola életébe, szerepet vállalva a közösségi események, az önkéntes és karitatív programok szervezésébe. Az idei két napos ráhangoló esemény ennek a hatékonyságát kívánta fokozottabban elősegíteni. A program megvalósítását a Pro Calasantius Egyesület, a Kalazanci Líceum és Communitas Alapítvány támogatása biztosította” – nyilatkozta a programról, Sopronyi Roland kísérő tanár.