Életünk ajándék – becsüljük meg!

Tiszta lélekkel mondjunk hálát – buzdította a nagykárolyi Kalazanci Szent József-iskola ünnepén híveit Schönberger Jenő római katolikus megyéspüspök. A patrociniumot – akár minden évben – idén is a névadó oltalmába ajánlott templomban, a károlyi nagytemplomban szentmiseáldozat bemutatásával ünnepelték meg. Nagyon szép ünnepnek nevezte az alkalmat a megyéspüspök, aki felszólította a jelenlévőket, hogy együttesen mondjanak köszönetet az első népiskola meglapítójának, a piarista rend atyjának a sok-sok közbenjárásért, melyet az Atyaisten trónján a többi között a nagykárolyi felekezeti oktatás érdekében is véghezvisz.

Ugyanakkor a szentmisével ő maga köszönetet mond az iskola tanári karának az áldozatos munkáért, és ezt kérte a diákoktól is. Hálás a tanulóknak is – tette hozzá. Kérte őket, hogy a továbbiakban is lelkiismeretesen végezzék a munkájukat, a tanulást. Figyelmükbe ajánlotta azt, hogy a mulasztást mint bűnt, igyekezzenek száműzni. Legalább e miatt ne kelljen bűnbocsánatot kérniük.

A mise során Jónucz Alfonz zenetanár vezetésével a „kalazancisok” egy csoportja különösen szép énekszolgálatot mutatott be. A dalok eléneklésébe persze a többiek is nagy számban kapcsolódtak be. Kapin István görög katolikus pap, a máriapócsi kegyhely igazgatója mondta idén a szentbeszédet. A patrociniumi ünnepség kétnapos. Tegnap, azaz csütörtökön hittan- és szavalóversenyt tartottak az oktatási intézményben, míg délután a görög katolikus atya a tanároknak és a diákok szüleinek szólt a hit és az értékek átadásának mikéntjeiről. Szentbeszéde – elmondása szerint – az akkor elmondottakhoz kapcsolódik. Új értelemben kell ugyanis a világhoz viszonyulnunk. Szerinte kétfajta életszemlélet létezik: az életet befektetésként, illetőleg az életet mint ajándékot látók felfogása. Előbbi nem rossz – nyomatékosította. Ám olyan tekintetben károssá tud lenni, hogy mindegyre mérlegeljük, úgy történnek-e a dolgok, ahogyan mi azokat elképzeltük. „Nem kellett sorba állnunk, mégis kiváló képességet kaptunk arra, hogy mindig mérlegeljünk, én ennyire szeretem a szomszédomat, így viselkedtem a padtársammal, így viselkedtem a feleségemmel stb. És ha egy picit is félrebillen ez a mérleg, akkor borzasztóan csalódottak tudunk lenni” – mondta. Álláspontja szerint az életünket meg kell szerveznünk, egyaránt szellemi és testi energiával, emberi kapcsolatokkal, elköteleződéssel, odaadással stb. ez a mi kötelességünk. De, hogy boldogok lehessünk, ennél többre van szükségünk – figyelmeztetett. Ahhoz az szükségeltetik, hogy az életünket ajándéknak érezzük. Isten ajándékának. Amit meg kell becsülnünk – ajánlotta a kalazancis diákok figyelmébe a szentbeszédében Kapin István.

A szentmise bemutatását követően a Szent László Közösségi Házban folytatódott az ünnepség. A diákok alkalomhoz illő ünnepi műsor-összeállítást mutattak be, majd sort kerítettek a tegnapi versenyek díjátadására.