Elfogadták a védelemről szóló fehér könyvet

Jóváhagyta keddi ülésén a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) a 2020-2024 közötti nemzetvédelmi stratégia végrehajtási tervét és a védelemről szóló fehér könyvet – tájákoztat az Államelnöki Hivatal közleménye.

A dokumentum szerint a végrehajtási terv stratégiai prioritása az adaptált jogi keret biztosítása, ideértve a főbb nemzetbiztonsági illetékességgel és felelősséggel rendelkező intézmények megszervezésére és működésére irányuló jogszabályok felülvizsgálatát, beleértve a Legfelsőbb Védelmi Tanács szervezéséről és működéséről szóló törvényt is.(…) Ekképpen biztosítani fogják a közintézmények hatékonyságát és korszerűsítését, hogy jobban reagáljanak feladataikra, és egyben közelebb kerüljenek az állampolgárok igényeihez.

A prioritások közé tartozik, hogy a kormányprogrammal, a hatályos jogszabályokkal és a CSAT-határozatokkal összhangban figyelemmel kísérjék a nemzetbiztonság területén illetékes és felelősséggel rendelkező közintézmények stratégiáinak, cselekvési terveinek és egyéb programdokumentumainak ágazati vagy osztályszintű kidolgozását, saját szükségleteiknek megfelelően.

A nemzetvédelmi stratégia 2020 – 2024 közötti végrehajtási tervének kidolgozása folyamán, az Államelnöki Hivatal nemzetbiztonsági főosztályának koordinálásával, konzultáltak a nemzetbiztonság területén közvetlen vagy közvetett illetékességgel és felelősséggel rendelkező intézményekkel.

Az elnöki hivatal közleménye szerint a stratégiai védelmi elemzés megalapozza a román hadsereg új szervezeti, személyi állományi, felszerelési és kiképzési koncepcióját, amelynek alapvető célkitűzése kell hogy legyen, hogy teljesítse a feltételeket az alkotmányos feladatok végrehajtásához.

“Ennek célja a képességfejlesztés struktúrájának és irányának meghatározása 2040-ig” – áll a közleményben.

A dokumentum három, mérhető célokkal rendelkező szakaszt ír elő a folyamat folytonosságának és koherenciájának, valamint a jövőbeli fejlesztésekhez való alkalmazkodás biztosításához: a haderő-fejlesztési terv befejezése (2026); új technológiák bevezetése és a román hadsereg átszervezése a többterületű fellépés érdekében (2032); a Hadsereg 2040 program befejezése. Minden szakasz végén elemzik az elért célokat, a jövőbeni tervek érvényességét és életképességét, valamint elvégzik az esetleg szükséges módosításokat.

Az új erőstruktúra elérése érdekében a katonai rendszer mélyreható változások többlépcsős folyamatán megy keresztül. Az Államelnöki Hivatal szerint a Hadsereg 2040-re rugalmas, több területet felölelő haderő-struktúra lesz, a 21. századra jellemző képességek széles spektrumával.

A védelemről szóló fehér könyv olyan dokumentum, amely lehetővé teszi a kormányprogram által meghatározott védelmi célok megvalósítását, az állampolgárok biztonságának, valamint az ország, az értékek és a nemzeti érdekek védelme érdekében – hangsúlyozza a dokumentum.

Ugyanakkor a védelemről szóló fehér könyv, amely megalapozza a katonai stratégiát és a védelmi tervezésről szóló irányelvet, egy új stratégiai paradigmában van megfogalmazva, amelynek végső célja a védelmi és elrettentő pozíció megerősítése öt alapvető elem mentén: csúcstechnológiai képességek; magasan képzett emberi erőforrás; erős hazai védelmi ipar; a tudásra és az innovációra összpontosító intézményi kultúra fejlesztése; ellenállóképesség.

A videokonferencia-rendszerben tartott megbeszélés végén a CSAT tagjai elemezték és jóváhagyták a nemzetbiztonsági kockázatok, fenyegetések és sebezhetőségek 2021-re vonatkozó előrejelzéséről szóló tanulmányt.
AGERPRES