Elhunyt társukra is emlékeztek a nagykárolyi tanácsosok

A február 16-án megtartott tanácsülés első perceiben a közelmúltban elhunyt tanácsosra, Johann Müllerre emlékeztek társai. Kovács Jenő polgármester röviden ismertette az elhunyt tanácsos életpályáját, kitérve érdemeire.

„Egy igen gazdag életpálya volt az övé, amit követni, lemásolni igen nehéz lesz. Iskolai évei után, az UNIO gyárban dolgozott, majd 1989-et követően, megkezdte ténykedését a Német Demokrata Fórum nagykárolyi részlegének létrehozása és felvirágoztatása érdekében.

Sváb identitásának gyökereit szülőházából hozta, s ez a sváb öntudat olyan erősen munkálkodott benne, hogy életének minden rezdülésében, szinte minden fontos döntésének meghozatalában befolyásolta. Ebben az szellemben élt, dolgozott, nevelte gyermekeit, végezte tanácsosi munkáját. Mindig szívén viselte a nagykárolyi és környékbeli svábok érdekképviseletének felvállalását. Tette mindezt önzetlenül, minden hátsó szándék nélkül, mindig a közösség érdekeit szem előtt tartva. A forradalom utáni első szabad választást követően, Nagykároly Helyi Tanácsának tagjaként, hirtelen bekövetkezett haláláig képviselte a NDF érdekeit.

Elévülhetetlen érdemeket vívott ki a svábok érdekérvényesítését célzó munkában.

Tevékeny részt vállalt abban, hogy Nagykárolyban létrejött a német tannyelvű óvoda, valamint beindult a német nyelvű iskolai oktatás. Hosszú éveken keresztül egyháztanácsosa volt a Szentlélek templomnak. Közbenjárásának köszönhetően kezdődtek meg a német nyelvű szentmisék is Nagykárolyban. Sokat tett azért, hogy a SCHWABENPOST német nyelvű havilap beinduljon.

A Német Demokrata Fórum égisze alatt számtalan kulturális esemény szervezését vállalta fel, valamint kiemelten küzdött azért, hogy az államosított ingatlanok visszakerüljenek jogos tulajdonosaikhoz. Munkássága idején jött létre a Német Ifjúsági Központ, amely éveken keresztül biztosított helyszínt a német tannyelvű óvodások és iskolások által szervezett kulturális rendezvényeknek. Halála nagy veszteség mind a nagykárolyi német és sváb közösség, mind pedig a helyi közélet számára”- mondta Kovács.

Tempfli László, azt a javaslatot terjesztette a gyűlés keretében Nagykároly Helyi Tanácsának tagjai elé, hogy Johann Müllert post mortem kitüntetéssel illessék, munkája elismeréseképpen.

Az emlékezés perceit követően, Nagykároly Helyi Tanácsának tagjai döntést hoztak arról, hogy a 2021-es évre vonatkozó, helyi szinten végrehajtásra kerülő munkálatok során, havi leosztásban, hány munkaórát dolgozhatnak a felnőtt, munkaképes, szociális támogatásból élők. Ugyanakkor módosították a nagykárolyi közterületeken található javak jegyzékét, valamint döntést hoztak további öt határozattervezetről.