Elmúlt Jelen

A rendszerváltás kapcsán leginkább az 1989-es decemberi napokról szokás megemlékezni. Az eseményeket megelőző időszak és az utána következő hónapok viszont hasonlóan kaotikusak, ugyanakkor rendkívül fontosak voltak, különösen a romániai magyarok szempontjából.

Az Eurotrans Alapítvány Elmúlt Jelen című projektje arra vállalkozik, hogy a rendszerváltást a romániai magyarok szemszögéből mutassa be.

Honnan kapta ezt a címet a projekt? Lőrincz József politológus egyik könyvében említi, hogy 1989–1990 még nem a múlt, hanem „egy olyan jelen, ami elmúlt.”

Az Elmúlt Jelen partnere az RMDSZ. Kelemen Hunor a projekt indítása kapcsán rámutatott: 1989 decemberében nemcsak a szabadság kora jött el Romániában, egyik napról a másikra újjászületett a kommunista diktatúra által halálra ítélt erdélyi magyar politikai közösség is. Országszerte hallatszott még a fegyverek ropogása, amikor bátor, tettre kész emberek sorra alakították meg a magyarság helyi szervezeteit: „bámulatos mozzanat ez, világosan mutatja közösségünk erejét. Új világot építhetett, aki akart – mi, magyarok pedig akartuk ezt az új világot.”

A Szövetség elnöke szerint fontos, hogy a romániai magyarok történetét – a tudatos döntéseket és a véletlennek tűnő eseményeket elmeséljük újra és újra. Így érthetjük meg minél pontosabban mindazt, ami velünk történt, így ismerik és értik meg azok is, akik azoknak a napoknak nem lehettek a tanúi, mert később születtek, vagy mert nagyon kicsik voltak akkor. „Az Elmúlt Jelen révén éljük újra, tegyük ismét magunkévá, és adjuk át ezt a nagyszerű történetet, amely 30 évvel ezelőtt kezdődött, és amelynek folytatódnia kell” – mondta Kelemen Hunor.

Az elmultjelen.ro oldalon felidézzük az időszak legfontosabb történéseit, a forradalmi eufóriától a fekete márciusig, az utána következő időszak stabilizációs törekvéseit és kétségeit is felvázolva. Forrásdokumentumok, emlékiratok, naplók, kortárs műalkotások, fényképek és mozgóképek lesznek a legfontosabb mesélői a romániai magyarok „közelmúlt” történetének, amely hármas felosztásban mutatja be azt, hogy „mit tettünk le az asztalra” a szocializmus éveiben, hogyan éltük át a forradalmi sorsfordító eseményeket, illetve hogyan alakult az első szabad év. Mit is adott nekünk ez a szabadság?

Az idővonalon 184 esemény és több mint 1500 fénykép várja a látogatót, folyamatosan bővülő fotó- és videó-anyagokkal. A kordokumentumok tárháza mellett az oldal interaktív, közösségi emlékezet felületeként is szolgál: a Tedd Hozzá menüpontban lehet anyagokat, korabeli fényképes vagy szöveges élményanyagot küldeni a szerkesztőknek.

„Hiánypótló feladatra vállalkozott az Elmúlt Jelen csapata: rögzítjük azt az erdélyi magyar kollektív történelmet, amelyet mindannyian magunkban hordozunk, a mai napig formálja és alakítja életünket, ám ilyen pontszerű, korhű és leíró kronológiát még nem volt lehetőségünk megnézni, megmutatni gyermekeinknek. Arra bíztatok mindenkit, hogy adja hozzá a maga kis szeletét, történetét, írjuk együtt saját történelmünket magunknak és az utókornak” – hangsúlyozta a projekt elindításakor Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans Alapítvány elnöke.

Utazó kiállításunk bejárja Erdély különböző városait, rendezvényeit. A tematikához kapcsolódó intézményekben (nem múzeumi helyszínek) sajátos korhangulatot árasztó, terekhez alkalmazkodó installációs kiállítás dolgozza fel a történéseket úgy, ahogy azokat a mindennapi emberek megélhették.

Az erdélyi körút első állomása Kolozsvár: augusztus 17-től a Diákművelődési Házban kel életre a kiállítás, a további helyszínekről az elmultjelen.ro oldalon, illetve közösségimédia-felületeinken tudósítunk.

A harminc éves közösségi emlékezet az Eurotrans Alapítvány szervezésében és megalkotásában, Magyarország Kormányának támogatásával vált valóra.

a