Erdő Péter celebrálja a kaplonyi búcsúmisét

Kaplonyban, Szatmárnémetiben és Nagybányán lesz búcsú június 13-án, Szent Antal ünnepén.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Páduai Szent Antal nemesi családból származott, eredetileg Fernando névre keresztelték. Tizenhat éves lehetett, amikor belépett az Ágoston-rendi kanonokok közé. Ekkor vette fel az Antal nevet, védőszentjéül Remete Szent Antalt választva. 1220-ban átlépett a ferences rendbe, és misszionáriusként Marokkóba indult. Betegsége miatt hamar haza kellett térnie, a hajó azonban viharba került, és Szicília partjaira vetődött. Itt élt egy rövid ideig, és itt vett részt 1221-ben a ferencesek generális káptalanján. Ekkor találkozott Assisi Szent Ferenccel. Antal kitűnt szónoki képességeivel, ezért bízták meg, hogy Itáliában a katharoknak és Dél-Franciaországban az albigenseknek és valdenseknek prédikáljon. 1227-ben tért vissza Észak-Itáliába, ahol térítő prédikátor és tartományfőnök lett, miközben a Bolognai Egyetemen a teológia ferences lektora volt. 1230-ban visszavonult számos hivatalától, és 1231-ben útban Padova felé halt meg, az arcellai kolostorban. Az emberek határozott és ismételt követelésére IX. Gergely pápa már tizenegy hónappal halála után, 1232. május 30-án szentté avatta. 1946-ban egyháztanítóvá nyilvánították. Páduai Szent Antal többek között a szegények védőszentje, ezért a katolikus templomokban a szobra előtt található Szent Antal-persely a rászorulók számára felajánlott adományok gyűjtésére szolgál.

A Szatmári Egyházmegyében a szatmárnémeti batizi úti, és a kaplonyi templomok titulusa Páduai Szent Antal. Szatmárnémetiben csütörtökön tíz órától kezdődik a szentmise, melyen Solomayer Sándor, a Szent János apostol és evangélista (Hildegárda) egyházközösség plébánosa mond szentbeszédet.

A kaplonyi plébániatemplom búcsúünnepén, Páduai Szent Antal emléknapján 11 órától Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, metropolita mutatja be a legszentebb áldozatot és mond homíliát.

Nagybányán, a minorita testvérek a Szent Miklós templomban hagyományosan megtartják a Szent Antal búcsút, melyre reggel fél tizenegytől magyar nyelven kerül sor Hájtájer István, a Krisztus Király egyházközösség plébánosa ünnepi szónoklatával, este hattól pedig román nyelven Iosif Șandoru SJ, a szatmárnémeti Kálvária román közössége segédlelkésze szentbeszédével.

Szeretettel várják a híveket az ünnepi alkalmakra!

Közlemény