Fiatalok az egyházért és a nemzetért

Ifjúságimunkatárs-képzőt tartottak a nagykárolyi Kálvin-központban az egyházmegye református fiataljai számára.

A képzés igyekezett olyan hasznos információkat nyújtani, amelyeket a résztvevők felhasználhatnak majd az ifjúsági munkában.

A programon részt vevő fiataloknak az igehirdetés és az előadások meghallgatása mellett lehetőségük kínálkozott énektanulásra és csoportdinamikai játékokra is. Az énekek tanításában Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkész és Nagy Csongor, a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség segédlelkésze működtek közre, míg a játékokat Tolnay Adrien vallástanár vezette le.

„Isten számára minden fiatal különösen értékes” — hangsúlyozta Tolnay István nagykárolyi esperes igemagyarázatában.

„Lehet, hogy láncszemek, apró alkatrészek vagyunk egy nagy gépezetben, de nélkülözhetetlenek. Mindenki meg kell hogy találja a feladatát az Isten által neki rendelt közösségben” — mondta a lelkész. A gyermekevangelizációról Kovács Barna tartott előadást, a Z generáció online evangéliumhirdetéséről pedig Jobb Domokos. Istent dicsőítő énekek hangoztak fel az ákosi tinizenekar tagjai, Dobai Hanna, Dolhai Gáti Barbara, Gotczman Márk és Gotczman Máté előadásában.

A Nagykárolyi Református Egyházmegyében rendszeresen szerveznek programokat az ifik számára: ifjúsági napot és KRISZ-tábort. Idén került sor első alkalommal ifjúságimunkatárs-képzőre, mely máris elnyerte a fiatalok tetszését. A szervezők ezúton is köszönik a magyar kormány, ezen belül a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatását, amellyel hozzájárult a program megszervezéséhez és sikeréhez.

Forrás: nkre.ro