Főhajtás és nemzeti imánk

Ma Kölcsey Ferenc előtt hajtunk főt. Sződemeteren, a szülőfalujában. Azoknak, akiknek van kedvük visszaemlékezni, a tavalyi, tavalyelőtti és azelőtti anzikszainkkal szolgálunk…

Ugyan 2017 talán legmelegebb napja volt az a pénteki, mégis főt hajtottak tavaly is Kölcsey Ferenc előtt szülőfalujában, Sződemeteren. Illő számú résztvevő zarándokolt el a megújulóban lévő istenháza előterébe. Egyébként jól halad a vendégház kialakítása. Méltó beszédek hangzottak el, melyekben rendre rámutattak, hogy a két évszázada megírt sorokba foglalt bölcsesség értéket tartalmaz a mában is. A 28. alkalommal megszervezett rendezvény jeligéjének megfelelően (Tengeren innen és túl) a nagy tengeren túlról, Kanadában élő magyarok üzenetét is elmondták, de a Kárpát-medence más tájegységei is „szóhoz jutottak” egy-egy beszéd révén. Közös konklúziójuk az volt, hogy tengeren innen és túl, vagy egyéb különbözőség ellenére is lehetünk egyek. Kölcsey poémáit szavalták többen; míg nagykárolyi, szilágysomlyói és szatmárnémeti cserkészek díszőrséget álltak. Koszorúk elhelyezésére is sor került, és nem maradt el a rendezvény talán leginkább lélekmelengető pillanata sem: a közösség együtt és fennhangon énekelte el nemzeti imánkat, a Kölcsey által megírt Hymnust.

2016-ban nemzeti imánkat, a Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című költeményt mondta el Varga Sándor szatmárnémeti színművész Sződemeteren, a helyi istenháza előtt lévő Kölcsey Ferenc-szobor talapzatánál a költő-gondolkodó-politikus születésének 226. évfordulója alkalmából megtartott ünnepség nyitányaként. Immár a 27. alkalommal sereglettek egybe azok, akik főt kívántak hajtani Kölcsey munkássága, életműve előtt. A Kölcsey-megemlékezések szervezője, Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosa köszöntötte a résztvevőket. „Sződemeter s az itt született európai gondolkodású Kölcsey gyűjtő fókuszává kell váljék mindazoknak, akik kárpát-medencei származásúnak vallják magukat, arra büszkék, s hozzánk tartozókként gondolkodnak és viselkednek!” – fogalmazott. Pakulár István református lelkész, a sződemeteri gyülekezet tiszteletese beszámolt arról, hogy anyaországi támogatás révén épülőfélben van a Kölcsey Kulturális Központ. Többek között szintén üdvözölte a szépszámú egybegyűltet Pataki Csaba, a megyei önkormányzat vezetője. A Moldovai Magyarok Egyesületének egy küldöttsége is jelen volt. A Moldovai Köztársaságban élő magyar eredetűek közül kevesen beszélnek magyarul, ám származásúkra büszkék. Román nyelven mondtak Kölcsey-költeményeket. A lélekmelengető rendezvényen számos más diák is szolgált versmondással, illetőleg szép nóta-összeállítással a Dancs Lajos Népdalkör. A rendezvény a koszorúk elhelyezésével, illetve nemzeti imánk eléneklésével zárult.

2015-ben is a Kölcsey-megemlékezések szervezője, Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke köszöntötte a résztvevőket, köztük az előző nap Szatmárnémetiben és Nagykárolyban megtartott, Kölcsey időszerűsége elnevezést viselő irodalmi tanácskozás előadóit. Mindenekelőtt arról szólt, hogy újra kikerült a 25 évvel ezelőtt avatott emléktábla Kölcsey szülőházának a falára. Felkérte a szülőtelepülés polgármesterét, hogy „számoljon be a majdhogynem történelmi jelentőségű mondandójáról”. Gheorghe Marian tudatta, hogy Sződemeter helyhatósága post mortem díszpolgárává avatta Kölcsey Ferencet. Az ünneplők tapssal fejezték ki hálájukat. Konzuli köszöntőre is sor került. Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja átfogó eszmefuttatásában a hangsúlyt arra fektette, hogy a hagyatékot a maga teljes egészében meg kell tartani, és önmagunkat fel kell emelni hozzá. „Kicsit hajtsuk le a fejünket, úgy talán könnyebben halljuk meg az üzenetet” – fogalmazott. Az illő ünnepség záró mozzanataként a jelenlévők nemzeti imánkat énekelték el.

2015-ben:

2016-ban:

2017-ben: