Fontos fejlesztési ciklus következik

Nagykároly jövője szempontjából fontos fejlesztési ciklus lesz a 2021–2027-es: a város tervezett fejlesztési irányáról és a lakossági elvárásokhoz való igazításáról egyeztetéssorozat zajlott az elmúlt hét folyamán a polgármesteri hivatalban. Az első egyeztetésen az is kiderült, a tervek kidolgozásához, a lakosság által a nyár folyamán kitöltött kérdőívben megjelent válaszokat is figyelembe vették.

A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal munkatársai több alkalomból álló egyeztetéssorozatot szerveztek a 2021–2027-es Integrált Városfejlesztési Stratégia (SIDU) kidolgozásának érdekében, A nagykárolyi önkormányzat közigazgatási rendszere által nyújtott szolgáltatások stratégiai tervezése és elérhetősége elnevezésű projekt keretében. A projektet a POCA-program 2014–2020-as kiírása keretében finanszírozzák.
A csütörtökön és pénteken lezajlott egyeztetéseken az önkormányzat, valamint a vállalkozói szféra képviselői, illetve a lakosok vettek részt. A város fejlesztését célzó tervezetek, struktúrák bemutatása mellett az egyéni jelzésekre is figyelmet fordítottak a szervezők.
A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott egyeztetések során az infrastruktúra és városfejlesztés, gazdaság és fenntartható fejlődés, oktatás és ifjúság, környezet- és éghajlatváltozás témakörökben nyújtottak tájékoztatást az önkormányzat pályázati részlegének munkatársai, valamint az Agenda Setting Kft. szakértői.
Csengeri Zsolt az első egyeztetés alkalmával ismertette annak a kérdőívnek a kiértékelését is, melyet az elmúlt hónapokban online és személyesen tölthettek ki a nagykárolyiak.
Dacára annak, hogy a kérdőív kitöltésére számtalan helyszínen is sort keríthettek volna az érdeklődők, mindössze 680 személy élt a lehetőséggel, hogy építő kritika gyanánt kifejtse véleményét a várost érintő kérdésekről. A kérdőív összeállítói amellett, hogy az eddigi megvalósításokkal, pályázatok révén végrehajtott fejlesztésekkel kapcsolatban is várták a lakosok visszajelzéseit, a városvezetést érintően, illetve Nagykároly fejlődési iránya kapcsán is vártak észrevételeket, javaslatokat. A 680 beérkezett kérdőív kitöltése nagyjából fele-fele arányban történt online és nyomtatott formában.
A kérdőív kiértékelése rávilágított arra, hogy a nagykárolyiak elégedetlenek a hulladékkezeléssel, a közvilágítással, a járdák állapotával és a parkolóhelyek számával. Legfontosabb célkitűzésként az utcák, járdák, közterületek rendben tartását jelölték meg az épített örökség, a város emblematikus épületeinek megőrzése és felújítása mellett. Prioritásként fogalmazták meg a munkahelyek teremtését, a zöldövezetek karbantartását, a köztisztasági kérdések hangsúlyosabb kezelését.
A beérkezett válaszok alapján a Teremi út vonzáskörében, illetve a Republicii lakónegyedben élők mondhatók a legelégedetlenebbeknek.
Elégedettek voltak a nagykárolyiak az önkormányzat által elnyert projektekkel, valamint a városvezetéssel, illetve meglehetősen jó minősítést kapott az önkormányzat és a lakosok közötti kommunikáció kérdésköre is.
Az egyeztetésre érkezett lakossági képviselők egyike annak érdekében szólalt fel, hogy a városvezetés tegyen lépéseket a Republicii lakónegyed fejlesztéséért is. Carmen Egli, a városháza műszaki részlegének vezetője válaszul elmondta, hogy készült terv ennek a negyednek a felújítására is, azonban a pályázati lehetőségek nem elérhetők, amíg a negyed bizonyos közterületeinek jogi helyzete nem tisztázott.
„Dolgozunk rajta, hogy ha pályázati úton nem is, akkor saját büdzséből történjenek itt megvalósítások” — magyarázta Egli.
Az észrevételek megvitatását követően az Agenda Setting Kft. képviselői az Európai Unió által kijelölt, következő hétéves pályázati ciklus fontosabb részeit, valamint a strukturális alapok lehívásának módozatait ismertették a jelenlévőkkel.