Generációk üzennek egymásnak: időkapszulát találtak Mezőfényen

Idén márciusban kezdték meg a mezőfényi Szent Mihály római katolikus templom tornyán található bádoglemez cseréjének munkálatait. A munkavégzést Magyarország Kormánya Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága, a mezőfényi önkormányzat, helyi cégek, valamint a hívek támogatása révén finanszírozták. A munkálatok során az elrozsdásodott bádoglemezt réztetőre cserélik, a munkálatok végeztével pedig az új tető ünnepélyes felszentelésére is sor kerül majd.

A felújítási munkálatok során, egy érdekes leletet találtak a templom tornyán lévő gömbben: időkapszulát rejtett a gömb, melyben 2 levél volt elhelyezve az egyik 1912-ből, míg a másik 1954-ből. A gömb teljes átnézése után találtak még egy régi pénzérmét is 1893-ból. A mezfőényiek pedig, a gömb és a kereszt ünnepélyes visszahelyezésekor maguk is hagytak üzenetet az utókornak.

Vasárnap visszahelyezték a gömböt a templom tornyára, a benne talált „eszmei értékkel bíró kincseket” visszahelyezték, ugyanakkor a lakosok is üzenhettek az utókornak. Czier István, mezőfényi plébános által írt levélben említést tett a templom tetejének javítási munkálatairól, annak okairól, de írt a világjárványról, valamint annak a hívek életére is gyakorolt hatásairól. Az időkapszulát Szent Mihály Arkangyal Leveleinek nevezték el, melyben a levél mellett helyet kapott két maszk is, egy hivatalos és egy kézzel készített, ezzel azt az üzenetet továbbítva az utókornak, hogy mindig vigyázzanak egymásra, tartsák felbecsülhetetlen értéknek az életet és az egészséget; egy rózsafüzér, melynek üzenete, hogy az imádság mindig legyen fontos számukra; napilapok; pénzérmék; képek a község életével, épületeivel kapcsolatban, melyek a közösség életét mutatják be; illetve hivatalos adatok a falu lakosságával kapcsolatban. Az ünnepségen elhangzott Reményik Sándor Templom és iskola című versének ismert sora: „Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az iskolát!” Beszédet mondott Czier István helyi plébános, Brém László polgármester, valamint Tempfli Tibor egyháztanácsos is. A jelenlévők elimádkozták a Szent Mihály-imát, majd a plébános megáldotta a gömböt és a keresztet, végül pedig a hívek rózsafüzér-imádsága kíséretében visszahelyezték őket a templomtorony tetejére. Az ünnepségen a helyi Gyertyaláng templomi kórus is közreműködött.

Fotók: Hund Gerhardt, Nagy Zoltán, Czier István