Görögkatolikus templombúcsú Nagykárolyban

Az ünnepi program Paraklisszal, Mária-ájtatossággal kezdődött, amelyre már szép számmal érkeztek a hívek. Május hónap a Szűzanya hónapja, amikor minden nap délutánonként ezzel a szertartással imádkozunk az Istenszülőhöz.

A Szent Liturgia főcelebránsa volt és a szentbeszédet mondta Csirpák József salánki parókus Kárpátaljáról. A szentbeszéd középpontjában a feltámadt Krisztusba vetett hit állt, mint a keresztény ember Istenbe vetett hitének az alapja. Érdekes adat, hogy a magyar keresztény, templomba járó emberek ötven százaléka nem hisz a feltámadásban, a túlvilági életben. Jézus, azzal, hogy feltámadása után negyven napon keresztül többször megjelent tanítványainak, bebizonyította, hogy nem csupán szellem, hiszen evett velük, megértinthették az ő testét; mennybemenetelével pedig megmutatta, hogy Isten Országa valóság, ahová elmegy, hogy helyet készítsen nekünk. Mi, keresztény családok – mind amellett, hogy igyekeznek megteremteni az anyagi jólétet – akkor tesszük a legtöbbet gyermekeinkért, ha azt látja a gyermek, hogy a szülők szeretettel vannak egymás iránt és rendszeresen járnak templomba, mert a családban megtapasztalt szeretet és a templomban megismert Krisztus megteremti azt az alapot, amelyre építhetik életüket.

Jelenlévő papok: Zolcsák Miklós, a debreceni görögkatolikus székesegyház segédlelkésze, ifj. Pallai Béla nagypeleskei parókus, Gajdos László csegöldi parókus.

Megtisztelt bennünket a jelenlétével Erdei D. István parlamenti képviselő.

A Szent Liturgia ünnepi körmenettel zárult, amelynek végeztével minden résztvevő egy ízletes agapéban részesült.

Az egyházközség parókusa, Vadas Krisztián ezúton is köszönetet mond mindazoknak a jótevőknek, akik bármilyen formában hozzájárultak a búcsú megszervezéséhez. „Isten áldja kezük további munkáját!”

Az eseményhez támogatóként a Bethlen Gábor Alap is hozzájárult a „Nagykárolyi Magyar Görög Katolikus Parókia működési támogatása” című projekt keretén belül. E projektnek köszönhetően erre az alkalomra a műemlék templom egy állandó hangosítással is gazdagodott.