Hálaadás az ötödik jótékonysági Júlia-bál sikeréért (Galériával)

Ötödik alkalommal szervezték meg a jótékonysági Júlia-bált, Nagykároly-kertvárosi gyülekezetében. Az idei alkalmon beérkezett adományokból, a templom hibrid orgonáját szeretnék megvásárolni.

“A Nagykároly-kertvárosi gyülekezetben 2015-ben tartottuk meg először a jótékonysági bálunkat, amelynek szerettünk volna figyelemfelkeltő nevet adni, ezért Petőfi egykori szerelméről, Szendrey Júliáról neveztük el Júlia-bálnak. Az időpontot azért tettük szeptemberre, mert ez egyben megismerkedésük és házasságuk hónapja is. A templom 2019-es felavatása, majd pedig a járványhelyzet miatt három éven keresztül szünetelt a Júlia-bál, azonban 2022 tavaszán gyülekezetünk vezetősége úgy döntött, megtartjuk újra, ezúttal az ötödik, jubileumi jótékonysági alkalmunkat, hiszen ráadásul idén szeptembertől Petőfi-év van és közeledik a költő születésének 200. évfordulója is.

A jótékonysági rendezvényt V. Erdei József köszöntése nyitotta meg, aki elszavalta Petőfi Sándornak az „Augusztus 5-dikén” c. versét, melyet a költő a Júliával való eljegyzésére írt, majd őt követően a házigazda Tolnay István esperes beszélt az idei bál jótékonysági céljáról: „a gyülekezet szeretne az új templomban egy hagyományos sípos orgona építtetni, majd azt összekötni a már meglévő virtuális orgonával. E kettő együttes hangzásának köszönhetően fog majd reménység szerint megszólalni a Kálvin-központban Erdély első hibrid orgonája.” Ezután a bál fővédnöke, a nagykárolyi származású Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere, gyülekezetünk egykori tagja köszöntötte az egybegyűlteket, méltatva a kertvárosiak eddigi erőfeszítéseit és sikereit, és felhívta a jelenlevőket az adakozásra, végül pedig a Júlia-bálra nézve azt kívánta, hogy legyen ez minden nagykárolyi magyar ember ünnepe.

Ezt követően a nyíregyházai Buzogány Béla Színháza énekes színművészei előadtak egy részletet a társulat saját szerzeményéből, a Petőfi-musicalből. Csodálatos dallamokban jelenítették meg Júlia és legjobb barátnője, Thérey Mari beszélgetését, majd a költő és múzsája szerelmi vallomását. Aztán műsoruk hátralevő részében közismert operett- és musical-slágerekkel kápráztatták el a daloktól fellelkesült közösséget, akik minden dal után vastapssal jutalmazták a színész énekesek kitűnő produkcióit. Előadásuk után nt. Forró László püspökhelyettes úr, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője mondott igei köszöntőt Pál apostol egyik közismert gondolata alapján egymás terhe hordozásának fontosságáról, külön kihangsúlyozva azt, hogy egy orgona felépítésének terhét nem tudja egy gyülekezet önmagában elhordozni, ezért is kell a segítség, kellenek ezek a jótékonysági alkalmak, hogy a cél megvalósuljon.

Az est folyamán sor került a felajánlott festmények és művészi fotók aukciójára, illetve tombolasorsolásra is, majd a vendégek jókedvűen rophatták a táncot a bál végéig, melyhez a piskolti Retro Boys zenekar húzta a talpalávalót.

A bálszervező bizottság ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik – a bál előtt, alatt és után – pénzbeli adományaikkal, értékes műalkotásokkal, tombolatárgyakkal, vagy az est folyamán szolgálatukkal járultak hozzá a 2022-es, 5. jubileumi jótékonysági Júlia-bál sikeréhez, név szerint Dallos László és Adél, Szalay Csaba és Rodica, Papp Zsolt és Éva, ifj. Tolnay István és Adrien főszervezőknek, illetve a többi támogatónak: Oláh Emese, Oláh Kálmán és felesége, Mátyási Gerda, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, Szűcs Éva, Cucu-Kovács Annamária és családja, Bartha Mária Zsuzsanna és a nagykárolyi unitárius szórványgyülekezet, id. Tolnay István és Eszter, Mold Máriusz, Demeter Zsolt és családja, Nagy Szabolcs és családja, Túrós Lóránd, Magyar Lóránd, Kiss Zoltán, Erdei Zsigmond és családja, Katona Béla, Horváth Kati, Illyés Sándor, Baráth Imre, Lendvay Zoltán, Bikfalvi Zsolt, Dragos Georgescu, dr. Hágó Nándor Attila, a kertvárosi Orosz Erzsébet Nőszövetség id. Erdei Gyula és Nagy Erzsébet, Fándly László és Julianna, Krausz Helga, Erdős Csaba és Kinga, Suhó József és Andrea, Kovács Márta, Varga Terézia, a Berei család, Postol Enikő, Kovács István és Ibolya, Borbély Ferenc és Erzsébet, Orbán László és Boglárka, ifj. Bántó Zoltán, Virágh Katalin, Nagy Gyöngyike, Somogyi Imre és családja, Fastus Joseph és Silimon Andrea, Fazekas Zoltán és Erika, Kánya Zsolt és Gindele Angella, a Nagykárolyi Református Egyházmegye, a Gold-T Farm és Digitalis patikák, a Haller-klinika, a Szőlő úti Motel vendéglő vezetősége, valamint több magát megnevezni nem óhajtó magánszemély és egy cég. Legyen mindenért egyedül Istené a dicsőség!”

A bálszervező bizottság nevében hálás köszönettel: Tolnay István esperes

Fotók és szöveg forrása: nkre.ro