Hiánypótló gyakorlófüzet készült a nyolcadikos tanulóknak, melynek Belényi Andrea nagykárolyi pedagógus a társszerzője

Váradi Izabella az Oktatási Minisztérium, Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központjának tanácsosa mellett, Belényi Andrea, a Vasile Lucaciu Általános Iskola magyar szakos tanárnője a társszerzője annak a közelmúltban megjelent, szövegértést és szövegalkotást segítő munkafüzetnek, amely a szakemberek megítélése szerint is hiánypótló kiadványnak számít a didaktikai kiadványok piacán. A nagykárolyi tanárnőt kérdeztük a munkafüzet szerkezetéről és az összeállítás folyamatáról.

Mintegy két éves munka eredményeként született meg az a gyakorlófüzet, mely a nyolcadik osztályos diákoknak nyújt igen komoly segítséget a szövegértés, illetve szövegalkotás gyakorlásában. A hiánypótló kiadvány szerzői Belényi Andrea, a nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskola magyartanára, illetve Váradi Izabella az Oktatási Minisztérium, Országos Oktatáspolitikai és Értékelési Központjának tanácsosa.

„A feladatgyűjtemény 25 szöveg köré szerveződik, olyan gyakorlatokat tartalmaz, amelyek fejlesztik azokat a képességeket, készségeket, melyeket a diákok majd a vizsgán fognak kamatoztatni, tartalmaz egy a vizsgatételhez hasonló tételsort, és annak megoldását, pontozását is.

A munkafüzet lépésről lépésre visz közelebb a szövegek megértéséhez, a különböző típusú szövegek alkotásához. A feladatsorok a tantervi képességek, készségek mentén szerveződnek, a szempontok és feladatok a fokozatosság elvére épülnek, igazodnak a vizsgatételek feladattípusaihoz.

Eltér a megszokott tesztes könyvektől, nem kliséket kínál és bemagolandó megoldásokat, hanem dolgoztat, gondolkodtat, alkotásra hív, fokról fokra vezet egyre magasabb gondolkodási szintekre, kiválóan alkalmas (akár kisebb osztályokban is) a szövegértés és szövegalkotás gyakorlására. Vonzó, érdekes, kortárs és klasszikus szövegekhez rendelt feladatokkal alapozza meg a vizsgára való felkészítést. A munkafüzetet kifejezetten a gyakorlótételek megoldása, azaz a konkrét vizsgára való felkészülés előtti időszakra szánjuk, nem helyettesíti a gyakorlótételeket, de magyarázza azok szerkezetét, feladattípusait, betekintést nyújt a pontozásba, a javításba, ötleteket ad arra, hogyan fogalmazza meg a diák a válaszait ahhoz, hogy magasabb pontszámot érjen el.” – összegezte a kiadvány megjelenésekor Váradi Izabella.

A gyakorlófüzet létrehozásáról, illetve sajátosságairól Belényi Andrea mesélt nekünk.

– Hogyan született meg a gyakorlófüzet megírásának ötlete?

– A gyakorlatban az elmúlt években felmerült igény alapján jött az ötlet. 2017-ben ugyanis megváltozott az V.-VIII. osztályosok tanterve, ekkor változott egy kicsit az anyanyelv oktatásához való hozzáállás is. Azóta például a nyelvtant sem elvontan, szövegekből kiragadott mondatokkal kell oktatni, így a leíró nyelvtan helyett, amit addig tanultunk/tanítottunk, a funkcionális nyelvhasználat került előtérbe. A cél az lett, hogy a diák tudja a nyelvi jelenségeket felismerni, tudja a megfelelő időben és helyen úgy használni, hogy megértsék amit mondani szeretnének, illetve megértsék azt is, amit a többiek tudatni szeretnének. Ez a konkrét helyzetbe való belehelyezkedés.

A megváltozott tanterv célja az önmagáért való tudás helyett így a kompetencia fejlesztés lett: a gyermek megtanul például érvelő szöveget írni, hogy meg tudja védeni az álláspontját, és tudjon érveket felsorakoztatni az általa fontosnak tartott kérdésben. A tanterv így sokkal gyakorlatiasabb lett, ami nagyon jó, csakhogy nem voltak hozzá megfelelő eszközeink, tankönyv, illetve munkafüzet. Megfelelő felkészülésük azonban nagyon fontos, hiszen nyolcadik után vizsgáznak, az itt kapott jegy pedig komolyan befolyásolja, hogy milyen középiskolai osztályba kerülnek be. Ennek okán, és Váradi Izabella ötlete, unszolása nyomán született a döntés, hogy állítsunk össze számukra egy munkafüzetet, amely segít nekik megfelelően felkészülni a vizsgára.

– Mit tartalmaz a munkafüzet, hogyan segíti a diákokat a felkészülésben?

– Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy minél több szövegtípussal találkozzon a gyerek, így a kiadványban nagyon változatos szövegeket igyekeztünk összegyűjteni: a receptektől, a térképen, a musical plakáton át a szépirodalmi szövegekig sok minden megtalálható. Ez azért fontos, mert a gyermek a mindennapokban nagyon sokfajta szöveggel találkozik, és ezeket is tudnia kell értelmezni. Az volt a célunk, hogy értse meg a különböző típusú szövegeket, és egy biztos alapokon nyugvó gyakorlati tudást szerezzen.

A nyelvtanra vonatkoztatva is igyekeztünk az ezzel kapcsolatos kérdéseket a szövegbe ágyazva tárgyalni. Nem egy valahonnan kiragadott mondatot szerepeltetünk, hanem úgy használtuk a kiadványban, ahogy az adott szövegben megjelent, s az volt a kérdés, hogy az adott szövegkörnyezetben mit mond a gyereknek, hogyan értelmezi, hogy tudja folytatni stb. Így a kreativitását is megmozgatjuk, hiszen biztosan talál olyan szöveget, amely az ő érdeklődési körének megfelel.

Ami még nagyon jó a kiadványban, hogy nem egy vastag, ijesztő könyv, hanem egy kézbe illeszkedő kis füzet, amibe könnyű írni, szellős, színes, nagy betűkkel írt, szóval nagyon gyerekbarát. Ez pedig még a nyolcadikos gyermekek számára is fontos, hiszen még nem felnőttek, fontos, hogy szívesen vegye a kezébe, és szeressen bele dolgozni. Ezért is törekedtünk arra, hogy a felhasznált szövegek is közel álljanak hozzájuk, érdekesek legyenek számukra.

A gyakorlófüzet azt is tartalmazza, hogy milyen vizsgakövetelményeknek kell eleget tennie egy nyolcadikos diáknak, így ő maga is követni tudja, hogy hol tart a felkészülésben. Emellett a füzet tartalmaz két tételsort is. Az egyik egy volt vizsgatételsor, a másikat pedig úgy állítottuk össze, mintha mi lennénk a diákok, és ehhez van benne javítókulcs is.

Az Oktatási Minisztérium által is elismert kiadvány szeptember elején jelent meg és már kapható a Kreatív kiadónál, illetve terjesztőinél.

Bagossy Andrea

Megjelent a Nagykároly és Vidéke térségi hetilapban