Hogy felelevenítsék az együvé tartozást

Első alkalommal tartották meg Mezőterem községben a svábok találkozóját.

Szükségét érezték a mezőteremiek annak, hogy svábnak szóló találkozót tartsanak. Meg is szervezték az alkalmat, mégpedig szombaton tartották azt meg. A Német Demokrata Fórum teremi szervezetének vezetője, a rendezvény szervezője, Kaposi István érdeklődésünkre elmondta, hogy már régóta szükségét érezték egy ilyen alkalomnak. Az év elején aztán megszületett az elhatározás is. Arra ügyeltek, hogy ne műsorközpontú legyen, ne a fellépők amúgy bizonyára értékes produkciója legyen a hangsúlyos, hanem inkább lehetőséget kívántak biztosítani a régi barátságok felelevenítésére, netán újak megszületésére. „Az a célunk, hogy találkozzanak az emberek azzal a szomszéddal, akit már esetleg húsz éve nem látott, vagy azzal az osztálytárssal, vagy utcabelivel — hogy ne soroljam tovább —, a lényeg, hogy kommunikáljanak egymással, meséljenek egymásnak, és szövődjön közöttük kapcsolat, baráti, szomszédi” — fogalmazott a szervező.

Első alkalommal tartották meg szombaton a mezőteremi svábtalálkozót, mindezt támogatta az önkormányzat, az NDF megyei szervezete, illetőleg a helyi közbirtokosság. A rendezvénysorozat természetesen a helyi római katolikus templomban, szentmisével kezdődött. A találkozó lelki megalapozása német nyelven zajlott, Skurka Dezső helybeli plébános mellett két teremi születésű és kötődésű pap is szolgált, Tzier Ernő csanálosi plébános és a Magyarországon szolgáló Varga Lóránt káplán. Arról szóltak, hogy alapvető fontosságú megőrizni az előző generációk teremtette értékeket, hozzáállást, és törekedni kell ezek továbbadására. A találkozó főhajtással folytatódott, mégpedig a helyi temetőben lévő hősök emlékművénél. A helyi és a megyei NDF koszorúzott, illetőleg a Magyar Polgári Párt helyi szervezete. Közös imádkozásra is sor került, majd átvonultak a részvevők a teremi horgásztóhoz. Ott — immár kötetlenebb formában — beszélgetésre nyílt alkalom. Persze fellépők is voltak — mindannyijuknak teremi kötődése is akad. Szolgált a helyi tánccsoport, a Karoler Trió, valamint a nagykárolyi férfikórus. A szervezők szándékának megfelelően mindeközben bőven akadt idő a kedélyes beszélgetésre, a találkozás örömének megélésére. A szervezők célja, illetve pontosabban reménye az, hogy az alkalom hagyományteremtővé lesz, és évente megtartják majd Teremen ezt a rendezvényt.