Ifjú szívekben élek – ma volt az érmindszenti zarándoklat

A 145 évvel ezelőtt született Ady Endrére emlékeztek szülőfalujában ma délelőtt. A szürke és hideg őszi napon alázatos lelkülettel vonultak be a térségből és Magyarországról érkezett zarándokok, felnőttek és iskolások a szatmári kis falucska református templomába.

A szószékről Tolnay István nagykárolyi református esperes igehirdetését hallgathatta meg a gyülekezet, aki az Ézsaiás 43. részéből szemelvényesen olvasott fel. Elmondta: jó látni, hogy mennyire fontos ennek kicsiny, kevesebb mint 30 lelkes gyülekezetnek is ez a mai nap, amikor megemlékeznek a helység nagy szülöttjéről, Ady Endréről. Majd ezzel folytatta: Ézsaiás próféciája egy félelmekkel teli, a múlt veszteségeire emlékező népről szól. A megpróbáltatásokat átélt nép könnyen reményvesztetté válik. A remény nélküli nemzet, az önmagát feladó család vagy egyén pedig a jövőjét adja fel, a szebb magyar jövőt. „Ahogyan a zsidó népet ebben az emberileg teljesen reménytelen helyzetben megőrizte, mindenkor vezérelte az Isten, úgy mi is csak a mindenható Urral személyes és közösségi szövetségünket megújítva élhetünk tovább, hittel gyógyítva a múlt sebeit és jövőt építő reménységgel élve a jelenben” – hangsúlyozta az igehirdető.

Az Ady-ünnepséget a Tasnádi Általános Iskola diákjainak műsora, valamint Marosán Csaba színművész előadása gazdagította. Köszöntőbeszédet mondott Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács (Szatmárnémeti) elnöke és Nagy Angéla, az Intés az Őrzőkhöz Kulturális és Művészeti Egyesület (Budapest) elnöke. Pataki Csaba a tisztelet és megbecsülés fontosságát emelte ki. „Tiszteljük Ady Endrét és megbecsüljük a magyar kultúrát, ami összeköt bennünket” – fogalmazott a politikus, majd azt kívánta, hogy 145 év múlva is legyenek itt magyar nyelvet beszélő, emlékező emberek.

Forró Csaba, az érmindszenti református közösség lelkipásztora Ady egyik verséből idézett: „»Ifjú szívekben élek s mindig tovább, / Hiába törnek életemre / Vén huncutok és gonosz ostobák, / Mert életem millió gyökerű« – vallja a költő, és valóban milyen jó látni azt, hogy az ő élete millió gyökerű ma is. Ezekben a napokban nemcsak itt, hanem más helyeken is összegyűlnek az emberek, emlékeznek rá. A magyar ifjak szívében él ő, ami látszik jól ezen a mai napon, hisz sok iskolást üdvözölhetünk a templomban, akik eljöttek és műsorral készültek a számunkra” – mondta el a lelkész.

A távolról érkezett vendégek nemcsak igei táplálékkal és egy szép kulturális műsorral gazdagodtak, hanem megtekinthették az Ady emlékházat is. Az ünnepség koszorúzással, a magyar himnusz eléneklésével és szeretetvendégséggel zárult. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.

forrás: nkre.ro