Illő főhajtás

Ökumenikus istentisztelettel mondtak ma Nagykárolyban hálát azoknak, akik még az életüket is felajánlották azért, hogy szabadon lehessen élnünk. 1956 magyarországi és erdélyi hőseire idén is a Teremi úton lévő evangélikus-lutheránus templomban emlékeztek.

Az üdvözlő szavak után Kovács Jenő nagykárolyi polgármester, a helyi RMDSZ elnöke köszönte meg, hogy idén is akadtak, akik megszervezték ezt a lélekmelengető eseményt. Illyés Sándor nagykárolyi evangélikus lelkipásztor vezetésével ökumenikus vesperát mutattak be, melynek keretében a római katolikus és a református felekezetek papjai is imádkoztak. Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes kiemelte, hogy azok az emberek a szívüket adták azért, hogy tudjunk szabadon szeretni. Erdős Csaba kaplonyi tiszteletes arról szólt, hogy az ’56-osok példája is bizonyítja, a szabadság utáni vágyat nem lehet örökre bilincsbe verni. Illyés Sándor evangélikus lelkipásztor szerint ajándék az, hogy megemlékezünk rájuk.

Ifj. Geréb Miklós két vidékünkbeli 56-os, néhai Mózes Árpád evangélikus püspök és a jelenlévő Bikfalvi György könyveiből olvasott fel. A tasnádi Bikfalvi György, a Történelmi Vitézi Rend tagja a nemrégiben megjelent Az életből kiszakítva című könyvéről beszélt. Meglepetésként a nemrégiben a 90. születésnapját ünneplő, azaz vélhetően a legidősebb károlyi cserkésznek, id. Sikolya Imrének a vitézi rend ünnepi kitüntetését adták át.

Az illő főhajtás során a vitézi rend károlyi részlege nevében álltak díszőrséget.