Intézkedéseket vezettek be a Nagykárolyi Városi Kórházban a korrupció felszámolása érdekében

A Nagykárolyi Városi Kórházban egy sor intézkedést vezettek be, a korrupció elleni küzdelem és az átláthatóság növelése érdekében – tájékoztatott Dr. Ciprian Dragoș a Nagykárolyi Városi Kórház igazgatója.

A Nagykárolyi Városi Kórház szintjén hozott intézkedések a következők:

– a korrupcióval kapcsolatos konkrét kockázatok és veszélyek azonosítása és értékelése kórházi szinten;

– intézkedések végrehajtása a korrupcióval szemben azonosított és azonosítható kockázatok orvoslására;

– a belső vezetői kontrollrendszer megvalósítási tevékenységének fokozása;

– a belső ellenőrzési struktúrák működési autonómiájának erősítése, összefüggésbe hozva a kórházon belüli döntéshozók tudatosságával, figyelembe véve a belső vezetői kontrollrendszer szerepét;

– az Etikai Magatartási Kódex kórházi szintű frissítése;

– a szabálytalanságok bejelentésére vonatkozó operatív eljárások kidolgozása és végrehajtása;

– az érdekkonfliktusok és az összeférhetetlenségi esetek elkerülése;

– etikai tanácsadás és az etikus magatartási normák betartásának megfigyelése és kielemzése;

– a korrupciós cselekmények vagy az integritási incidensek kockázataira és következményeire vonatkozó információk terjesztésének biztosítása;

– a korrupció megelőzésére, az etika, az integritás és a helyes korrupcióellenes gyakorlat előmozdítására irányuló tevékenységek végzése;

– annak elősegítése, hogy bárki névtelenül értesíthessen az esetleges korrupciós cselekményeket vagy összeférhetetlenségeket.

A Nagykárolyi Városi Kórházban létezik egy protokoll, amely a belső vezetői kontrollrendszer megvalósításával és fejlesztésével foglalkozik. Kijelölték továbbá az etikai tanácsadási tevékenységért és a magatartási szabályok betartásának ellenőrzéséért felelős személyt, valamint a vagyonnyilatkozatokra és az érdekeltségi nyilatkozatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtásáért felelős illetékest is.

Az átláthatóság fontos eszköz a korrupció elleni küzdelemben. Az információhoz való hozzáférés szabadsága javítja a jó kormányzást, és hozzájárul az egészségügyi szolgáltató elszámoltathatóságához. A releváns adatok egyértelmű és kereshető formátumban történő bemutatása nagymértékben kiküszöbölheti a korrupciós helyzeteket, és lehetővé teszi a jelentős pénzügyi hatással járó döntések állampolgári felügyeletét.

Az érzékeny beosztásban dolgozók vagyonnyilatkozata olyan gyakorlat, amely hozzájárul felelősségük erősítéséhez, nagyobb átláthatóságot biztosít, és elősegíti a jogellenes gazdagodás, az érdekkonfliktusok és összeférhetetlenség lehetséges eseteinek felderítését, valamint az esetleges korrupciós gyakorlatok azonosítását és kivizsgálását. A hatékony vagyonbevallási rendszer hozzájárulhat a közegészségügyi szolgálat átláthatóságához, amely ezáltal nagyobb bizalmat élvez majd az emberek részéről” – jelentette ki Dr. Ciprian Dragoș, a Nagykárolyi Városi Kórház igazgatója.