Ismer kiváló oktatókat?

Mentor Díj kiváló tanároknak és edzőknek – jelölés

Évente 10 olyan tanárt, edzőt, nevelőt díjazunk, akik – 18 év alatti fiatalokat oktatnak, képeznek, szakköröket vezetnek, versenyeket, találkozókat szerveznek, önzetlenül és eredményesen segítik diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásuk elindulását;

– akiknek jelentős szerepük volt tanítványaik életében;

– tevékenységük során a helyi közösség megbecsülését, a szakterületükön dolgozó kollégáik elismerését vívták ki.

A díj Ioan Nemțoi üvegművész alkotása és 8000 lej pénzjutalom.

Bárki nyújthat be online jelölést egyénileg vagy csoportosan – https://pentrucomunitate.ro/hu/mentor

Jelölni 2020. december 31-ig lehet.

A Mentor Díjjal szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítették tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárult egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához.

Keressük azokat a nevelőket, mentorokat, akik ösztönzik a tehetséges gyermekeket, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, ha kell, velük együtt pályáznak, segítik őket az anyagi források megtalálásában is.

Közlemény