Játéksarok létesült a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum udvarán

„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék hangulatát” – Sütő András gondolataira reflektálva született meg a kültéri játszósarok megvalósításának ötlete, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumban.

A nagykárolyi felekezeti iskola által jelzett valós igényből kiindulva, valamint Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának felhívására válaszolva készült el az a pályázat, mely a 2021-es évi Nemzeti Újrakezdési Program keretein belül pozitív elbírálásra került, majd az utóbbi hetekben meg is valósult Nagykárolyban: játéksarok létesült nemcsak a kis- és nagydiákok, de az iskolában tanitó pedagógusok nagy örömére is.

„A tanintézmény kezedetektől fogva kiemelt fontossággal tekint az oktató-nevelő tevékenységben résztvevő gyerekek személyiségének teljeskörű kibontakoztatására, harmonikusan ötvözve a tárgyi tudás átadását a lelki neveléssel, a szociális készségek fejlesztésével. Ezt a kettős célt szolgálják a beszerzett térjátékok, kiegészítők, melyek az oktatási tevékenységekhez kapcsolódva biztosítják a játszva tanulás, a közösségben megélt játék örömét, illetve az együtt töltött minőségi idő lehetőségét.

Az iskola udvarán felfestett negyven négyzetméteres motorikus készségek fejlesztésére alkalmas, vidám színekkel és motívumokkal díszített játéksarok, ugróiskolát, labirintust, tükörképeket kombinálva lehetőséget ad az elemi osztályok zene és mozgás óráinak a színesítésére vagy a szünetek önfeledt játékkal, versennyel való kitöltésére. A játszósarok kiegészítő, mobil elemei, mint térsakk, asztalifoci, óriástorony stb., illetve a kisebb közösségi játékok minden osztály számára hozzáférhetőek, gazdagíthatják az osztálykirándulások, lelki hétvégék közösségi programjait. A felavatott játszósarkot az iskolanyitogató nyílt nap alkalmával, április 11-én, 17 órától a diákok mellett már az iskolába érkező nagycsoportosok, a leendő előkészítős gyermekek is kipróbálhatják. Köszönjük a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatását”- foglalta össze Kocsis Aliz, a nagykárolyi tanintézmény igazgatónője.