Jó és erős csapata van a börvelyi RMDSZ-nek

Bőven van ideje a Romániai Magyar Demokrata Szövetség börvelyi szervezetének arra, hogy tudatosítsa a választókban, mi mindent sikerült megvalósítani a mögöttünk álló időszakban, és hogy erős csapattal vágnak neki a jövendőnek. Kedd este tartották meg a polgármesterjelölt-választó és helyi tanácstag rangsoroló közgyűlésüket. Mindezt nagyszámú részvevő jelenlétében.

A Petőfi Sándor nevét viselő művelődési központban lelt otthonra a szervezet közgyűlése. A megyei RMDSZ elnöke, Pataki Csaba, illetve Nagy Szabolcs, a megyei szervezet ügyvezető elnöke vett részt az amúgy mindvégig bizakodó, baráti hangulatú gyűlésen-találkozón-eszmecserén.

Pataki elnök mindjárt az elején leszögezte, hogy szerinte a börvelyi csapatnak folytatnia kellene a munkát. Megemlítette, hogy immár „kakukkfiókák” is vannak. Érzése szerint akár a természetben, ezek is mindössze arra törekednek, hogy kitúrják azokat, akik dolgoztak, akik a továbbiakban is alkotni akarnak. Úgy érvelt, hogy a jelenlévőkön, illetve összességében a börvelyieken múlik, hogy hagyják-e ezt.

A börvelyi szervezet részéről Kiss Zoltán, a község polgármestere számolt be a mögöttünk álló négy évről. Felsorolta, mi mindent sikerült megvalósítani – 3 millió eurónyi beruházás valósult meg, továbbá önerőből műfüves labdarúgópálya, öltözők, játszóterek. Mint fogalmazott, a községi vezetőség mindeközben igyekezett az „apróságokra” is odafigyelni, azaz arra, hogy élhetőbb legyen a település. Például a kultúrotthont felújítása során nem lehetett pénzt fordítani arra, hogy az épületet rendezvényházként is használhassák a börvelyiek, ígyhát a későbbiekben saját erőforrásból szerelték fel a konyhát, hoztak létre hűtőkamrákat stb.

Hangoztatta, hogy az elmúlt időszakban rendszeresen nőtt a község költségvetése, és a pénzt értékálló beruházásokra használták fel.

Megemlítette, hogy a beruházások megvalósítását folyamatosan akadályozza a mind nagyobb bürokrácia, de ebben is számíthat a megyei szervezetre, illetőleg az országosra. Elégedett a mögötte álló csapattal is, a tanács tagságával, és az RMDSZ választmányával is. Mint mondta, emberek lévén, megeshet, hogy hibáztak, de mindenkoron dolgoztak, a jóra törekedtek.

Örvendetesnek nevezte a börvelyiek közösségét kisebb-nagyobb részben megosztó új üzletlánc itteni megjelenését. Mint mondta, új munkahelyek teremtődtek, de egyébként sem áll módjában a helyhatóságnak megakadályoznia azt, hogy új vállalkozások létesüljenek a községben. Beszélt arról is, hogy az infrastrukturális beruházásokon kívül fontosnak tartja a csapatával egyetemben a közösségi lét megerősítését. Büszke például a már-már professzionális szinten teljesítő Lápi Lidércek színtársulatra, a Bekek Néptánccsoport mindahány korosztályára, valamint a jelenleg a negyedik helyezett labdarúgó-csapatra. Mint összegzésként kifejtette: „dolgoztunk, és dolgozni akarunk.”

Egyöntetűen elfogadta a közgyűlés a beszámolóját. Pataki Csaba megyei elnök felvetette, hogy az elmúlt időszak eredményei abból is kitűnnek, ha bármely helybeli felméri, mennyit is ért itt egy telek, egy ingatlan négy-nyolc éve, és mennyit most. Köszönhető ez az útnak, illetőleg a többi hasonló beruházásnak. Fel is kérték Kiss Zoltán a következő időszakra vonatkozó tervek ismertetésére. Az elöljáró bízik abban, hogy az ország mihamarabb csatlakozik a schengeni övezethez, azaz összekötik végre az államhatárnál lévő utakat. Számos tervezetük van kész, avagy közel kész állapotban – az azbesztcsöveket cserélnék ki, de egyébként is lenne felújítani a saját vízrendszert; bízik abban, hogy csak sikerül elhozni a községbe a gázvezetéket (persze erről még egyeztetnek a lakosokkal, van-e rá valós igény). Amint a pályázati lehetőségek megnyílnak, támogatásért fognak folyamodni. Közben folytatnák a térkövezést. Nemsokára kész lesz az új napközi, idősek nappali klubját is létre kívánják hozni. Szerinte kézzelfogható, megvalósítható tervekre van szükség, olyanokra, amelyeket – sok munkával és kitartással –, de meg lehet valósítani.

Egyedüliként jelentkezett arra, hogy az RMDSZ színeiben polgármesterjelöltként kérje a következő időszakra a választópolgárok bizalmát. A közgyűlés egyöntetű szavazással fel is kérte erre. Mint mondta, a csapat támogatásában bízik, ugyanakkor magában érez erőt a munka folytatására. A későbbiekben a tanácsosjelöltek rangsorolását is megejtették, sőt, póttagokat is választottak.

Elhangzott: egyelőre nem tudni, mikor lesznek a helyhatósági választások (az sem biztos, hogy egyfordulósak lesznek-e, lesznek-e előrehozott parlamenti választások stb.). azonban mindezektől függetlenül a börvelyi RMDSZ-nek bizonyosan több mint száz napja van felkészülni arra a bizonyos vasárnapi (avagy szombati) napra. Addig minél többekhez el kell vinni annak a hírét, hogy a börvelyi RMDSZ nem bújt el, az eddigieket büszkén vállalja, sőt: jó és erős csapattal vágna neki a következő időszaknak. Ehhez kérik a választók bizalmát. Ők sok munkát és megvalósításokat ígérnek.

M. T. R.