Kalazancis oktatók Budapesten

A négyszáz éves piarista rendről szóló művelődéstörténeti kiállítást látogattak meg hétvégén a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum pedagógusai.

A nagykárolyi felekezeti iskola 2017-ben fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte, de a tavalyi év a piarista rend többszörös jubileumának éve volt: 400 évvel ezelőtt, 1617-ben hagyta jóvá V. Pál pápa a szegény sorsú gyermekek tanítására, teljesebb életre nevelésére vállalkozó szerzetesrend alapítását, s az alapító Kalazanci Szent Józsefet 250 éve, 1767-ben emelték a szentek sorába. 2017-ben a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300. évfordulóját is ünnepelte.

Nagy élmény volt a nagykárolyi pedagógusok számára végigjárni a budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumban a piarista rend jelenlegi és egykori tevékenységét összegző kiállítást, melyet az oktatás, a tudomány és a kultúra különböző területeire lebontva több mint 450 műtárgy, dokumentum érzékeltetett.

A tárlaton megismerhették azokat a valós és virtuális tereket, amelyekben a kegyesrendi atyák éltek, tanítottak, imádkoztak, tréfálkoztak, kutattak és alkottak. Kiállításra kerültek a rendalapító és más piarista szentek legszebb magyarországi ábrázolásai is; a „sekrestyéből” előkerülnek a piarista templomok kincstárainak legbecsesebb darabjai.

Nem maradhattak ki a tudós piaristák emléktárgyai sem, a fizikai és természetrajzi szertárak kincseit: kéziratokat, útinaplókat, kísérleti eszközöket – köztük Öveges Józseftől és Kovács Mihálytól – az egyik legelső magyar számítógépmodell készítőjétől, vagy a piarista pap-költő, Sík Sándor által meghonosított magyarországi cserkészmozgalom egykori és mai emlékei sem.

„Hitre, tudásra, szép életre, jóra” – ebben a tudatban folytatja nevelői munkáját a vakáció után is a Kalazanci Líceum tanárközössége. Sok sikert!

Közlemény