Kedves testvérek!

Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök üzenete 2017 karácsonyán.

Kegyelemteljes Karácsonyt kívánok mindenkinek! S ha már a Kegyelem Évét nyitottuk meg Advent első vasárnapján, hadd nézzük meg együtt, mit is takar a „Kegyelemteljes Karácsonyt” köszöntés, jókívánság. Kezdjük a második szóval.

Karácsony ünnepe van. Hála Istennek, nálunk még nem kell magyarázni, hogy mit ünneplünk Karácsonykor. Bár körünkben is erősen csábít a materialista világfelfogás, hogy ne lássunk a Karácsony ünnepében egyebet, mint a fény, meg az ajándékozás, vagy éppenséggel a szeretet ünnepét. Csak a lényegre ne figyeljünk, sőt felejtsük el, vagy helyettesítsük valami mással.

Számunkra, keresztények számára a Karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe, és semmi más! … De!

Hisszük, hogy Jézus Krisztusban ragyogott fel az emberiség számára az igazi fény, mely minden embert megvilágosít.

Hisszük, hogy Jézus Krisztus, a betlehemi Kisded Isten legcsodálatosabb és legnagyobb ajándéka. A mennyei Atya nem adhatott volna nagyobb ajándékot, kevesebbet pedig nem akart, mint egyszülött Fiában önmagát. Így szerette Isten a világot!

És ez a szeretet is tetten érhető Jézus születésekor, de az igazi szeretetáradás ünnepe mégis Pünkösd, amikor az Atya és a Fiú közösen küldik a Szentlelket, közös szeretetüket, a harmadik isteni Személyt. Bár joggal mondhatjuk, Karácsony nélkül nem lehetett volna sem Húsvét, sem Pünkösd. Tehát, Jézus Krisztus születésének ünnepe a Karácsony.

De mitől lesz kegyelemmel teljes?

Ezt a kérdést Henri Boulad jezsuita atya gondolataival világítanám meg. Szerinte a kegyelem életet jelent, de sokkal többet, mint az a megszokott élet, amelyet mi ismerünk. A kegyelem maga az Isteni Élet! Szent Fiának emberként való megszületése azt eredményezte, hogy Istennél és Istennel mi „egy családban” élhetünk. Ugye, nem létezik olyan család, amelyen belül fizetést követelnek, mielőtt valaki asztalhoz ül? Nem bizony! A családi asztalról fizetés nélkül vehetünk, teljes természetességgel, hiszen otthon minden ingyen van. Isten nagy családjában is ez a helyzet. Ingyen osztogatja saját magát, hiszen legnagyobb ajándéka, Jézus Krisztus, a minden kegyelem forrása és teljessége is mindenkié lehet, ingyen, aki csak befogadja Őt.

Egyházmegyénkben két éven át igyekeztünk azon dolgozni, hogy merjük magunkat átadni Istennek. Ismét két éven át tudatosan építgettük a krisztusi közösséget, és tudatosítottuk magunkban Krisztus közösségéhez való tartozásunkat.

A Kegyelem Évében szeretném, ha arra figyelnénk, hogy miként adja Isten magát nekünk, hogyan működik bennünk, és hogyan akar belevonni a saját Isteni Életébe.

Az első Karácsonykor gyermekként született, hogy senkit el ne ijesszen a hozzá közeledők közül, ma pedig a szentostyában rejtőzködve, egy falat kenyérként kínálja magát és kér a szívünkbe bebocsátást. Akkor lesz kegyelemteljes a Karácsonyunk, ha befogadjuk Őt s engedjük, hogy bennünk megszülessen.

Ennek reményében ismételten kívánok mindenkinek kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és Istentől áldott, békés, boldog új esztendőt:

2017 Karácsonyán, Jézus Krisztus születésének főünnepén,

+Jenő püspök

2