Kérdőív Nagykároly város lakóinak elégedettségi szintjének felmérésére érdekében

Kérdőív kitöltésére ösztönzik a nagykárolyiakat a helyi polgármesteri hivatal munkatársai. A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal közösségi felületén közzétett felhívás azt a célt szolgálja, hogy a város lakói jelezzék észrevételeiket, javaslataikat, panaszaikat, a lakosság életminőségének, valamint a bürokratikus átláthatóság feltételeinek javítása érdekében.

“A Operatív Kapacitás Közigazgatási Program (POCA) 2014 – 2020-as MySMIS 154673 kódszámú „Minőség- és teljesítménymenedzsment eszközei Nagykároly város helyi közigazgatásában” elnevezésű projektnek a keretében a nagykárolyi önkormányzat illetékesei a szemléleten alapuló minőségirányítási rendszer megvalósítására törekednek. Teszik mindezt azon eljárások és mechanizmusok kidolgozása az EFQM/CAF (The European Foundation for Quality Management) kiválósági modelljének megfelelően az állampolgárok életminőségének és a szervezeti rendszernek a javítása érdekében, az eredményesség feltételei mellett, az átláthatóság hatékonyságának növelésével.
A nagykárolyi önkormányzat folyamatosan törekszik az általa nyújtott adminisztratív szolgáltatások, az állampolgárokkal való kapcsolattartás és a közigazgatási procedúra folyamatainak rendszeres fejlesztésére.
Mindehhez a lakosság segítségét is igénybe szeretnénk venni. Ennek érdekében azt kérjük, töltse ki a https://forms.gle/fhUXRj7XtRkPyZ2v5 oldalon található elégedettségi kérdőívet, értékelje a lehető legobjektívebben a felsorolt szempontokat, és rögzítse észrevételeit, javaslatait vagy panaszait”- olvasható a felhívásban.