Készségfejlesztő, felzárkóztatást célzó foglalkozások a nyári táborban

Nagykároly szociális szempontból marginalizált részeiről érkezett az a 24 gyermek, akik a hétfőn kezdődött nyári tábor keretében felzárkózást célzó projektekben vesznek részt egy héten keresztül.

A nyári tábor szervezésében a Noi Orizonturi Alapítvány, az 1-es és 3-as számú napköziotthonok működnek együtt, annak érdekében, hogy a szociális körülmények szempontból perifériára szorult gyermekek felzárkóztatását segítsék, a „Tanulás mindenkinek” elnevezésű projekt keretében.

A projekt általános célja, hogy növelje a marginalizált városrészeken – Dankó Pista, Iuliu Maniu, Doina és Dr. Marinescu utcákon, valamint az ehhez a környékhez tartozó részeken – élő óvodás és iskolás korú gyermekek részvételét az oktatásban, ezáltal növelve a korai iskolaelhagyás veszélyének kitett gyermekek iskolai és társadalmi sikerének esélyeit.

„Arra törekszünk, hogy megfelelő oktatási támogatást nyújtsunk a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekeknek, és fenntartható módon javítsuk a tanulási és fejlődési környezetet, figyelembe véve számos, sikerüket befolyásoló alapvető tényezőt: a szülőket/gondviselőket és az oktatási szolgáltatások intenzitását.
A projekt végrehajtása a következő konkrét célok elérése érdekében történik: oktatást támogató szolgáltatások fejlesztése 3 olyan nagykárolyi tanintézményben, amelyek az érintett zónák lakosságát szolgálják ki, a tanulás relevanciájának, az alapkészségek fejlesztésének növelése érdekében 180 korai iskolaelhagyás veszélyének kitett gyermek körében.
A program a gyermekek szüleit is érinti, hiszen 105 veszélyeztetett gyermek szülője vehet részt készségfejlesztési foglalkozásokon annak érdekében, hogy biztonságos érzelmi környezetet és hatékony támogatást nyújthassanak gyermekeik iskolai részvételéhez és tanulási folyamatához”- olvasható a program szervezőinek közleményében.

A július 24-én kedődött tábor keretében olyan foglalkozásokat szerveznek, melyek nyári iskolai mintára, nem formális tanulási tevékenységekkel segítik a készségek fejlesztését.
A gyerekek minden nap oktatási tevékenységekben vesznek részt. Készítenek önarcképet, rajzolnak és írnak is, ezzel segítve az önismeretet, a matematikai alapismereteket, részt vesznek társas/szórakoztató játékokban, műveltségi vetélkedőkben.
A tevékenységeket a nagykárolyi 7-s számú napköziotthon épületében szervezik. Itt oktatókból és szociális nevelést segítő szakemberekből álló csapat irányítja a foglalkozásokat. A tábor során a gyermekek ajándékot is kaptak: minden gyermek ingyenesen kapott egy iskolai kellékekkel felszerelt hátizsákot, egy sapkát, hogy megvédjék magukat a szabadtéri foglalkozásokon a túl erős napfénytől. A program ideje alatt a gyermekek ebédet is kapnak.

A program a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal helyi szociális fejlesztési stratégiájának keretén belül valósul meg, a társadalmi összetartozásért tevékenyedő akciócsoportok részvételével, a „Szociális fejlesztési stratégia Nagykároly municípiumban” elnevezésű projekt révén.