Konfirmáció Nagykároly-Belvárosban

Tizenhét ifjú konfirmált a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség templomában vasárnap délelőtt. Az istentiszteleten Tukacs József lelkipásztor helyezett fontos útravaló gondolatokat a konfirmandus ifjak és az ünneplő gyülekezet szívére.

Az egyházközség lelkipásztora az 1Móz 9,11-13 igeszakasz alapján hirdette Isten igéjét. Elmondta: Noé oltárt épített, így fejezte ki háláját Isten iránt, amiért megtartotta őket. Noé hívő élete miatt kegyelmet talált Isten előtt, aki szövetségre lépett vele és ígéretet tett arra, hogy egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz által. Ma is sokan keresnek szövetségest maguk számára, biztonságot remélve ezáltal ettől a kapcsolattól. Óriási dolog, hogy mi, keresztyének Istent tudhatjuk szövetségesünknek. Ő az a szövetséges, aki mindenkire gondot visel. A keresztyén ember ennek tudatában élheti mindennapjait és így nevelheti gyermekeit. Az igehirdető felhívta az konfirmandusok figyelmét arra, hogy az élet lehetőség arra, hogy az Istennel való szövetséget nap mint nap megéljék. „Akarjatok és tudjatok Istennel járni, mint egykor Noé” – biztatta az ifjakat a lelkész.

Nagykároly-Belvárosban 11 fiú és 6 lány tett vallást hitéről és Isten iránt való hűségéről. A konfirmált ifjak pünkösd ünnepén részesülnek először az úrvacsora sákramentumában. Pünkösdkor ünnepi legátus érkezik a gyülekezetbe. Orbán József szilágyborzási születésű ötödéves kolozsvári teológiai hallgató látogat majd el Nagykárolyba. Az egyházközség vezetősége vasárnap nemcsak a 17 konfirmált ifjúért adott hálát, hanem azért is, hogy a templom szószékét sikerült teljes mértékben felújítani. Köszönet illeti ezért Komáromi István presbitert, aki a felújítást megszervezte, levezette és figyelemmel kísérte. Mennybemenetel ünnepén, május 26-án csütörtökön 11 órakor tartanak istentiszteletet a belvárosi templomban. Május 27-én, pénteken délután pedig 3 órakor gyermeknapot szerveznek a vallás- és kátéórásoknak.

Forrás: nkre.ro, Fotó: Farkas Éva