Konfirmáció volt Nagykároly-Kertvárosban

Tizennyolc ifjú tett vallást hitéről és adott számot tudásáról a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség templomában május 29-én, vasárnap délelőtt. A harmadik generáció, amelyik az új templomban konfirmált, olvasható a nkre.ro oldalon közzétett beszámolóban.

Az istentiszteleten Tolnay István lelkipásztor a Józsué 1,9 és Ézsaiás 43,1 igeszakaszok alapján prédikált. Az igehirdető elmondta: most az ifjaknak biztatásra, erőre, bátorságra van a legnagyobb szükségük. Éppen ezért arra ösztönözte az konfirmandusokat, hogy legyenek bátrak, bízzanak Istenben és abban, hogy Krisztus megváltotta őket. „Mi mindannyian szeretünk titeket. Itt ezentúl mindig is lesz hely számotokra. A templom kapuja és a gyülekezet szíve és lelke mindig nyitva lesz előttetek” – fogalmazott a lelkész.

Papp Zsolt ünnepi beszédében imádkozásra ösztönözte az ifjakat. „Amikor az életben ezután nehézségetek támad, kilátástalan a helyzetetek, akkor mindig forduljatok a Jóistenhez, beszélgessetek vele, és biztos vagyok benne, hogy választ és megoldást fogtok kapni minden problémára” – fogalmazott a főgondnok. Ugyanakkor az imádkozás mellett kiemelte a szeretet gyakorlásának és a reménynek a fontosságát. Elmondta: Jézus Krisztus olyan szeretetet árasztott a világra, ami által gyógyítani tudott. Reménység nélkül pedig percekig sem képes élni az ember. Mindenkinek abban a reménységben kell élnie, hogy a Jóisten meg fogja segíteni.

Nagykároly-Belvárosban 10 lány és 8 fiú tett vallást hitéről és Isten iránt való hűségéről: Bohonyi Martin, Bohonyi Maya, Botos Bianka, Dávid Fruzsina, Debreczeni Csenge, Délczeg Adrienn, Elekes Dávid, Gelén Emília, Holló Botond, Komlódi Dávid, Marcsó Gergő, Molnár Henrietta, Saierli Hella, Szilva Jázmin, Turdean Máté, Várna Bálint, Veibel Dennis és Vicsocsán Barbara.

A nagykárolyi Kálvin-központban bűnbánati istentiszteletre hívják és várják a híveket csütörtöktől szombatig minden este 6 órától. Pünkösd első és második napján délelőtt 10:30 órától kezdődnek az ünnepi istentiszteletek. A bűnbánati istentiszteleteket nem, viszont a pünkösdi istentiszteleteket online is közvetíteni fogják. Pünkösdöt követően pedig az online közvetítés teljes mértékben szünetelni fog, mivel az egyházközség vezetőségének nem célja egy virtuális közösséget létrehozni. Mivel elmúlt a pandémia, arra kérik a gyülekezet tagjait, hogy térjenek vissza a templom élő közösségébe.