Konfirmációi bizonyságtétel Nagykároly-Belvárosban

Tizenöt ifjú fiú tett konfirmációi bizonyságtételt vasárnap délelőtt a Nagykároly-belvárosi Református Egyházközség fehér virágokkal díszített templomában. Az ünnepi istentiszteleten, Tukacs József lelkipásztor a szerecsenországi komornyik történetéről beszélt a jelenlévőknek.

Az egyházközség lelkipásztora az ApCsel 8,26-38 igeszakaszt olvasta fel. Elmondta: amikor eltelik 14 esztendő egy család életében, akkor ott kell legyen az öröm mellett a hálaadás is, hisz a Jóisten segítsége által érhették meg ezeket az éveket. Ha visszatekintenek útjaikra, nemcsak azt kell meglátni, ami nem sikerült vagy másképpen sikerült, mint ahogy eltervezték, hanem azt is, hogy Isten milyen sokszor csodálatosan alakította az útjukat, ahogy azt a szerecsenországi komornyikkal is tette. Ennek az etiópiai kincstárnoknak egy különleges találkozása volt, aminek a hatására bizonyságot tett Krisztus mellett és megkeresztelkedett. Azt kívánta az ifjaknak, hogy soha ne feledkezzenek meg a keresztségükről és konfirmálásukról. Továbbá, hogy Isten erősítse meg őket és kedves szeretteiteket abban, hogy mindig elmondhassák: „hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia!”.

Hat fiú és kilenc leány tett fogadalmat a református anyaszentegyház mellett. Az elmúlt időszak kátéórái során közelebb kerültek a Szentírás tanításához és jobban megismerték egyházunk hitvallásának tanításait. /Forrás: nkre.ro

A konfirmandusok névsora:

Csobi Eszter

Gacs Adél

Görög Dóra

Katona Dóra

Kiss Tímea Judit

Knecht Barnabás

Onuczán Roland

Rózsa Attila

Somogyi Blanka

Szücs Rebeka

Szücs Regina

Varga Adolf

Varga Erik Pál

Varga Máté

Varga Zsófia

Köszönjük a fotókat a Gacsó Fotó-Film Stúdiónak!