Könyv a mi, erdélyi magyar ismeretlen szentjeinkről

Új kiadványát mutatja be szülőfalujában, Kaplonyban Templfi Imre atya. A római katolikus pap, egyházi író Börtönvilág a kommunista Romániában (1945–1964) című könyvét pénteken, azaz augusztus 9-én az esti, 7 órakor kezdődő szentmiseáldozat bemutatását követően tárják az érdeklődők elé a Szent Antal-templomban.

Tempfli Imre könyvét egyébként Nagykárolyban, a Kalazanci Szent József-templomban is bemutatják, mégpedig augusztus 13-án, kedden a 19 órakor kezdődő szentmisét követően. Oda is minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A könyv tartalmazza a nagykárolyi születésű Pakocs Károly költő, elbeszélő, római katolikus pap Háromszáz nap a föld alatt című visszaemlékező írását is. A kiadványhoz előszót dr. Baumgartner Bernadette írt. Ebből idézünk:

„Kedves Olvasó! Mikor kezedbe veszed a Szerző legújabb könyvét, készülj fel arra, hogy nem lesz könnyű olvasmány — ugyanis —egyszerre találkozol az emberi természet legsötétebb, szinte ördögi, és legtisztább, isteni mivoltával.

A könyv két nagy fejezetből tevődik össze és kettős célt szolgál: egyrészt, hogy közreadja, ezáltal az olvasó nagyközönség számára is elérhetővé tegye Pakocs Károly (római katolikus pap, költő, író) hosszú éveken át fiókban lapuló kéziratát, másrészt, hogy méltó emléket állítson azoknak a papoknak és szerzeteseknek, akik a kommunista Románia börtöneiben életüket vesztették vagy hosszú éveken át ott szenvedtek.

A könyv első része egy alaposan kidolgozott, az olvasó számára igen hasznos történelmi áttekintés a kommunisták hatalomra jutásáról, a hírhedt Securitate megalakulásának körülményeiről, annak tevékenységéről és kegyetlen módszereiről. Egy sokunk által eddig ismeretlen világba vezet bennünket a Szerző: a kommunista Románia börtöneibe. A személyes beszámolókkal kiegészített történelmi tények annyira élethűen tárják elénk a kegyetlen valóságot, hogy szinte magunk előtt látjuk a borzalmakat.

A könyv második része Pakocs Károly visszaemlékezése, amelyet Imre atya a könnyebb érthetőség kedvéért számos magyarázattal látott el.” (…) „A történelmi összefoglaló és a visszaemlékezés számos kegyetlenséget tár elénk, azonban az embertelenség mellett találkozhatunk a mindezidáig ismeretlen „szentjeinkkel” is. Mert mi: keresztények, római katolikusok, és nem utolsó sorban erdélyi magyarok méltán lehetünk büszkék az emberségüket megőrző, Isten szeretetét és irgalmát a börtönben is hirdető papjainkra, akik ugyan hivatalosan nem kerültek a szentek társaságába, ami szívünkben mégis ott a helyük!”

2

Képszöveg: Személyes beszélgetések lecsapódásai álltak össze történetekké, és az ezeket tartalmazó könyvét mutatta be szülőfalujában tavaly Tempfli Imre atya, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközösség lelki vezetője