Könyvekkel búcsúzik a tanügytől

Három könyvecske néhány nappal ezelőtt látott nyomdafestéket, Nagykárolyban. Mindhárom szerzője Fodor Árpád tanár, aki a következőket nyilatkozta.

– A Földrajzi tanulmányok címűben a Nagykároly és Vidéke hetilapban 1977-ben, valamint a Nagykároly és Vidéke évkönyvben 1997-ben és 1998-ban megjelent helyi földrajzi, időjárási tárgyú tanulmányok, cikkek kaptak helyet. A Kaplonyi morzsák címűben olyan helytörténeti, helyi földrajzi, környezetismereti, környezetvédelmi tárgyú tudósítások, iskolai, iskolán kívüli nevelői jellegű tevékenységekről beszámolók és fényképek láthatók, amelyek 2003 májusa és 2015 januárja között jelentek meg a Nagykároly és Vidéke, a Jó reggelt, Kaplony!, illetve a Történelmi Magazin című kiadványokban. A Kaplony című könyvecske Kaplonyt a svábok betelepülésétől napjainkig bemutató kis képes történeti monográfia. Mindhárom esetben a kiadást a Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület vállalta. A kiadványok számára szeptember hónap folyamán könyvbemutatót tartok azon a négy Szatmár megyei településen, ahol laktam, illetve tanítottam: Nagykárolyban, Kaplonyban, Mezőfényen és Szilágypérben. A bemutatók időpontjait később jelöljük ki, mindenesetre az első bemutató Nagykárolyban lesz.