„Köztes esetek” vagyunk

A Fitch Ratings szerint az euró bevezetésének hitelképességi hatása a semlegestől a pozitívig terjedne a közép-európai EU-gazdaságokban, amelyek hitelminősítési besorolása egy, „kivételes esetben” két fokozattal javulhatna a valutauniós csatlakozással.

A nemzetközi hitelminősítő hétfőn Londonban ismertetett tanulmánya szerint a cég modellszámításai azt mutatják, hogy az euró meghonosítása Horvátország és Bulgária számára lenne a legkedvezőbb, a csatlakozásból Csehország és Lengyelország húzná a legkevesebb hasznot, Magyarország és Románia pedig „köztes eset”.

A Fitch Ratings egytől hatig terjedő skálát dolgozott ki, amely több kritérium – köztük a nettó külső adósságráta, a magán- és az állami szektor euróban fennálló adósságállomány-rátája és a monetáris politika – alapján méri az euróövezeti csatlakozás potenciális makrogazdasági hasznosságát a hat vizsgált közép- és kelet-európai EU-gazdaságban. Az egyes osztályzat jelzi a legnagyobb, a hatos a legkisebb nemzetgazdasági szintű hasznot.

Ezen a mércén Bulgária az egyes, Horvátország a kettes kategóriába került, Magyarország mutatója hármas, Romániáé négyes, Lengyelországé ötös, Csehországé hatos.

A Fitch az elemzésben kiemeli, hogy Horvátország és Bulgária valutái különböző mechanizmusokkal már most is az euróhoz vannak kötve, így az euróövezeti csatlakozás e két gazdaságban nem jelentené az árfolyamrugalmasság elveszítését, a monetáris politika minősége és hitelessége viszont javulna. Csökkennének emellett a nagy devizahitel-kinnlevőségből eredő kockázatok is: Horvátországban a magánszektor adósságállományán belül az euróban denominált kinnlevőség-állomány a hazai össztermék (GDP) 46 százalékának felel meg, Bulgáriában 28 százalék ez az arány – áll a Fitch hétfői londoni elemzésében.

A hitelminősítő szerint a „köztes esetnek” számító Magyarországon és Romániában az euróövezeti csatlakozás a független monetáris politika előnyeinek elveszítésével járna. A Fitch Ratings londoni elemzői úgy fogalmaznak azonban, hogy Magyarországon a múltban „feszültségek keletkeztek a monetáris stabilitás és más gazdasági, illetve politikai célkitűzések között”. A hitelminősítő megítélése szerint ennek alapján az euró meghonosítása erősíthetné a magyar monetáris politika hitelességét.

A magyar gazdaság erőteljes nyitottsága mindemellett azt is jelenti, hogy Magyarország a kereskedelem és a beruházási tevékenység tranzakciós költségeinek csökkenésével is jól járna az euró bevezetése esetén.

Csehország ugyanakkor nettó külső hitelezői pozícióban van a GDP-érték 28 százalékának erejéig, és az euróban denominált adósságráta igen alacsony, mindössze 5 százalék. Csehország és Lengyelország emellett az eurócsatakozással olyan hiteles és független monetáris politikát adna fel, amely elősegítette a makrogazdasági kiigazítást; Lengyelország volt például az egyetlen EU-tagállam, amely elkerülte a recessziót a 2009-es globális pénzügyi válság után – áll a Fitch Ratings hétfői londoni elemzésében.

A Fitch megítélése szerint mindezt egybevetve, az egyes gazdaságok sajátosságai alapján semlegestől pozitívig terjednének a térségben az euróövezeti csatlakozás gazdasági-pénzügyi hatásai, és a cég egy, kivételes esetben két fokozattal javítaná ezeknek az országoknak a szuverén devizaadós-besorolását, ha belépnének a valutaunióba.

A Fitch szerint azonban ez nem lenne automatikus, mivel nehéz leválasztani az euróövezeti csatlakozás közvetlen hatásait a konvergencia-folyamattal összefüggő olyan egyéb tényezőktől, mint a költségvetési konszolidáció vagy a szerkezeti reformok.

A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy az euróövezeti csatlakozás egyelőre „eltűnt” mind a hat vizsgált közép- és kelet-európai EU-tagállam politikai napirendjéről, és egyikük sem tűzött ki hivatalos időpontot még arra sem, hogy mikor lépne be a valutauniós tagság előtt kötelező ERM II. árfolyamrendszerbe.

Más nagy londoni házak is azt valószínűsítik, hogy a belátható előrejelzési távlatban nem várható a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok euróövezeti csatlakozása.

A Goldman Sachs bankcsoport londoni befektetési és elemző részlegének egy korábbi jóslata szerint az uniós pénzügyi hatóságok a görögországi tapasztalatok nyomán várhatóan csak akkor járulnak hozzá új tagállamok euróövezeti csatlakozásához, ha a tagjelöltek „a második tizedesjegyig” teljesítik az összes maastrichti konvergencia-feltételt.

Forrás: MTI