Közzétették a 2022-es népszámlálás adatait – nincs sok okunk az örömre

Közzétették a 2022-es romániai népszámlálás adatait. Az első hivatalos számadatok szerint, Romániának a lakossága 19.053.800 főt számlál. Ez a szám közel 1,1 millió fővel kevesebb, mint ahányan Romániában éltek a 2011-es népszámlálási adatok szerint.

A beérkezett adatok kiértékelését követően kiderült, hogy az ország lakossága fokozatos elöregedést mutat. A népesség átlagéletkora 42,4 évre nőtt (szemben a 2011-es 40,8 évvel). A legfiatalabb lakosságú régió az észak-keleti régió, ahol az átlagéletkor 40,8 év, míg az ország a délnyugat-olténiai régiójában az átlagéletkor 43,7 év.

Tizenegy város szerepel azon a listán, melynek sikerült megőriznie a lakosainak számát. Ezek között Szatmár megyéből egyedül Szatmárnémetinek sikerült megőriznie lakosságának számát, Nagykárolyban – az adatok szerint – 18957 személy él. Ez az adat 2155 fős csökkenést mutat a 2011-es adatokhoz képest.

Az etnikai hovatartozásra vonatkozó kérdések alapján etnikai hovatartozásáról 16 568 900 fő nyilatkozott (a Románia lakosságát alkotó összesen 19 053 800 főből). Ebből a számból 14 801 400-an (89,3%) vallották magukat románnak, 1 002 200-as magyarnak (6%) és 569 500-an cigánynak (3,4%).

A magyar nemzetiségű lakosság többsége Hargita (85,7%) és Kovászna (71,8%) megyében él; míg Maros (35,6%), Szatmár (31,4%), Bihar (22,3%) és Szilágy (20,8%) megyék lakosságában is jelentős a magát magyarnak valló lakosság száma.