Különböző felekezetűek imádkoztak együtt

A borús idő ellenére idén is megtelt hívekkel az érhatvani református templom a vasárnap délután tartott szórványvasárnapi istentiszteleten. Ma már egyetlen híve sincs a templomnak, de jöttek reformátusok és római katolikusok a szomszédos településekről, és szép számban vettek részt az istentiszteleten a helybeli román ajkú ortodoxok közül is.

Az ünnepi istentiszteleten Nagy Róbert magyarcsaholyi lelkipásztor, a Nagykárolyi Református Egyházmegye missziói előadója hirdette Isten igéjét a Zsoltárok 60,5–7 igeszakasz alapján. A Szentlélek csodálatos munkájának tulajdonította az igehirdető, hogy sokan megjelentek a templomban. Évtizedekkel ezelőtt talán senki sem gondolt arra, hogy elérkezik az a nap, amikor üres marad a templom. Ma már több kislétszámú közösség van, amelyek hasonló sorsra juthatnak. Háláját fejezte ki, hogy mindezek ellenére minden évben van egy nap, amikor különböző felekezetű és más nyelvet beszélő emberek együtt tudnak fejet hajtani a nagyságos Isten előtt.

A vendégeket Paniti Zoltán lelkipásztor köszöntötte magyar és román nyelven. Elmondta: minden évben örömmel tapasztalják, hogy nagyon sokan elzarándokolnak Érhatvanba. Miközben többszáz lelkes gyülekezetekben is sokszor azt tapasztalja a lelkipásztor egy-egy istentisztelet előtt, hogy a kántoron és harangozón kívül más nem nagyon megy el a templomba, kivételes dolog az, hogy Érhatvanban minden évben megtelik a templom. Isten óriási kegyelme ez. A lelkipásztor a helybeli ortodoxokra bízta, hogy a maguk temploma mellett szeretettel őrizzék és viseljék gondját a református kis templomnak is. Az istentiszteleten megjelent lelkipásztoroknak, a Pro Ecclesia énekkar vezetőjének, az esemény támogatóinak és az utolsó református férfi özvegyének emléklapot adott át Paniti Zoltán. Az ünnepséget a Nagykároly-kertvárosi gyülekezet vegyeskarának csodálatos énekei tették szebbé. Az esemény a tasnádszántóiak jóvoltából szeretetvendégséggel ért véget.

Forrás: Károlyiegyházmegye.ro
Az egyházmegye honlapjára kattintva sok, a helyszínen készült képet tekinthet meg.