Lelki alappal kezdik a tanévet

Megkezdődött a tanév. Igen, Nagykárolyban is. A Kalazanci Szent József Líceum diákjai és oktatói szentmisével alapozták meg a tanévet. Mint legfőbb útmutatásként elhangzott: örömteli vagy bánatos pillanatok egyaránt lehetnek, a fontos, hogy Istenre mindig számíthatunk.

– A Szentlélek segítségét kérjük ebben a szentmisében – mondta az alkalom kezdetén Schönberger Jenő szatmári római katolikus megyéspüspök. – Azért imádkozunk, hogy Isten áldása jelen legyen ebben az iskolai évben, ott legyen a szülőkkel, a tanárokkal és a diákokkal – tette hozzá. Mindennek érdekében kérték a boldogságos Szűzanya közbenjárását. Annál is inkább, hogy ma az ő neve napja van. A megyéspüspök beszédében párhuzamot vont az iskolába a csemetéjét első alkalommal elkísérő édesanya és a mi közös, égi édesanyánk között. Rámutatott, hogy a szeretetük közös.

A Jónucz Alfonz zenetanár vezette fiatalok csoportja, és a Kalazanci Szent József tiszteletére felszentelt templomban lévők sokadalma is énekszóval köszöntötte a tanévet. A szertartás során a nagykárolyi cserkészmozgalom tagjai, a Gróf Károlyi Gyula nevét viselő csapat fiataljai álltak díszőrséget.

A tanévet megkezdők számára jó tanácsokkal, mégpedig egész pontosan néggyel szolgált Ruppert József piarista atya. Beszélt arról, hogy a tanár-diák viszonya nem mindig működik megfelelően. A Szentírás szellemisége alapján kérte a hallgatóságát, hogy egymásban Jézus Krisztust keressék, igyekezzenek Őt meglátni a másik emberben. „A felnőtteket ne ellenségnek lássátok, ők nektek jót akarnak. Nem ellenetek, hanem értetek élnek, ezt mindig tartsátok szem előtt” – fogalmazott. Szintén javallta, hogy az iskolára mint a felkészülés időszakára gondoljanak a diákok. Míg a gyermekkor a játék időszaka, a felnőttévállás egyre inkább a „komoly dolgokról” szól. Az, aki mindig a szórakozást keresi, tulajdonképpen nem más, mint egy hatalmas csecsemő. „Az iskolát használjátok fel arra, hogy felkészüljetek az életre” – buzdította a fiatalokat. A harmadik tanácsa az volt, hogy kerüljék a veszélyeket. Hangoztatta, hogy számtalan formában megkísérti őket, de ellent kell állniuk. Ne dőljenek be az amolyan hangzatos szavaknak – ‘ugyan, már mindenki azt teszi’ –, ők ki se próbálják, mert a meglévő bajt nehéz magunk mögött hagyni. Utolsó tanács gyanánt arról, szólt, hogy Isten egyaránt jelen van, ha jó, vagy ha rossz történik velük, hozzá fordulhatnak, és tegyenek is úgy.

Amúgy 496 „kalazancis” számára kezdődött el a tanév, ők együttesen 20 osztályközösséget alkotnak. 28-an nulladikosok, azaz a felkészítő osztály tagjai, 27-en elsősök, 28-an ötödikesek, valamint 60-an kilencedikesek.

A szentmise bemutatását követően a hajdani piarista gimnáziumba, a Kalazanci-iskolába vonultak a diákok és az oktatóik, hiszen megkezdődött a tanév. Igen, Nagykárolyban is. Méghozzá lelki alappal.