Lelkiekben is fejlődni

Püspöki szentmisével kezdődött meg a tanév a nagykárolyi felekezeti iskola, azaz a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum tanulói számára. A hajdani, nagy hírű piarista gimnázium hagyományait ápoló, arra építkező oktatási intézmény közel négyszáz-ötven tanulója a tanév lelki megalapozása gyanánt a nagytemplomban bemutatott szentmisén vett részt, odaadó énekkel fohászkodtak azért, hogy mind tudásban, mind lelkiekben gyarapodjanak az elkövetkezendőkben.

„Kedves diákok, ma ti vagytok a főszereplők” — üdvözölte a fiatalokat Schönberger Jenő megyéspüspök, aki persze gondolt a tanárokra, a szülőkre, a piarista nővérekre, a paptestvérekre is. „Én azt hiszem, hogy a kegyelem évében, egyházmegyénkben a legjobb helyen lesz, hogy ha ezt az iskolai évet a boldogságos Szűzanya oltalmába ajánljuk!” — fogalmazott. Rögvest utána mintegy diákos vidámsággal őszinte részvétét fejezte ki a nebulóknak a kezdődő tanév kapcsán, s mint hozzátette: „csak úgy tudtok ‘megszabadulni’ az iskolától, ha mindig elkezditek és egy lépéssel továbbléptek… Ez is egy lépés. Legyen egy nagy lépés, de nem csak a tudományokban, hanem a lelki életben is. Nem csak az ismeretek megszerzésében, hanem a fejlődésben is. Az emberiség, az emberségetek élésében is. Ugyanakkor az Isten szeretetében is” — ajánlotta hallgatósága figyelmébe a főpásztor.

2

A mise keretében prédikációt az oktatási intézmény új spirituálisa, lelki vezetője mondott. Magász Jenő két évtizede már ellátta ezt a felekezeti iskolák életében oly fontos feladatkört. „Evezz a mélyre!” — összegezte egy jeligébe mindazt, amiről kellene szólnia a tanévnek. El is magyarázta, hogy az oltár elé kifüggesztett banneren látható mottó mondandóját milyen jelképek kísérik: „itt van egy könyv alakú tenger, rajta egy bárka, amely iránya az ‘IHS’, az ugye latinul azt jelenti, hogy Jézus az emberiség, az ember megváltója, tehát a bárka Jézus felé halad…” Közérthető hasonlattal is kidomborította az eszmeiséget: „egy képpel szeretnék élni: a vakáció akváriumában sokkal könnyebb volt halászni, mint az iskolai év tavában, vagy tengerében lesz. De Jézus itt van, és titeket is megkér, engedjétek, hogy beszálljon a mai napon életetek bárkájába, az iskolaév bárkájába. A mai naptól veletek szeretne utazni a tanulás, a nevelés tengerén. Nektek is ugyanazt szeretné mondani: evezz a mélyre!” — fogalmazott. Kitért arra is, hogy „sok kaland” vár a diákokra az év folyamán, ám közben nem szabad arról sem megfeledkezniük, hogy mások is velük tartanak, ügyeljenek egymásra, figyeljenek a társaikra, a tanáraikra, a szüleikre.

3

A nagykárolyi felekezeti iskolában az új tanévet közel 450 diák kezdi meg, mégpedig tizenhat osztályközösség tagjaként. Egy-egy osztály az elemisták között —azaz egy felkészítő, egy első, egy második… Szintén egy-egy általános iskolai osztályközösség — az ötödik harmincfős, noha sokkal több tanulójuk is lehetett volna… A középiskolai képzésben pedig évfolyamonként két-két osztály, az egyik teológia–intenzív idegen nyelv szakirányú, míg a másik közélelmezés turisztikai. Kocsis Aliz iskolaigazgató jelképesen is megnyitotta a tanévet — mindenkinek sok sikert kívánt. Rövid beszédében kifejtette, hogy a nevelés a tanulságtétel, a példamutatás köré épül. Ebben a tekintetben is arra buzdította a jelenlévőket, hogy saját példájukkal neveljenek. Mind a diákok, mind az oktatók, mind pedig a szülők. Mint rámutatott, csak közösen lehet sikeres a feladatuk.

A misét követően az oktatási intézmény tagjai a közelben lévő iskolájukba ballagtak, és ott osztályfőnöki órák keretében beszélték meg a részleteket — immár lelki alapokkal felvértezve kezdték meg a tanévet.

4

5

6