Ma már: közös ünnep

500 éve kezdődött meg a reformáció – az emlékév jegyében Nagykárolyban konferenciát tartottak. Előadások hangzottak el, illetve az itteni protestáns egyházi közösségek tárgyi értékeiből ízelítőt nyújtó kiállítás is megnyílt a Károlyi-kastélyban.

A Károlyi Gáspár Konferencianap istentisztelettel kezdődött, melyen Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője hirdette Isten igéjét. A köszöntések rendjén a vendégeket Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese üdvözölte. Gróf Károlyi és a reformátusok címmel tartott előadást Bara Júlia dr. Szintén előadással szolgált Szőcs Péter dr., a Szatmár megyei Múzeum aligazgatója, illetőleg szólt az egybegyűltekhez Felcian Pop, a megyei múzeum igazgatója. A reformáció időszakát megidéző muzsikával kedveskedett a résztvevőknek a nagykárolyi Carmina Renascentia régizeneegyüttes.

Az egyház tevékenységének látható részét, azaz tárgyi emlékeket tartalmazó kiállítás nyílt az alkalom tiszteletére. Mint elhangzott, az összképen túl a részletek gyönyörűségében is ajánlatos belemerülni, hiszen eleink a hitélettel kapcsolatban mindenre nagy gonddal odafigyeltek, mindennek megadták a módját. A tárlat összeállítója, Hágó Attila Nándor dr. elmondta, hogy szívügye volt létrehozni a kiállítást, mely létrejöttét lelkesen segítették a megkeresett közösségek. Mindhez nem jutott el, éppen ezért a „számba vételt, egyházi értékeink lajstromozását” folytatni fogja.

A reformáció egy mai római katolikus lelkész szemével címmel értekezett Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes.

Zárszóként Tolnay István esperes mondott köszönetet a résztvevőknek. A konferencia nemzeti imánk eléneklésével zárult.