Magyar katolikus jelenlét a világban – tematikus kiállítás nyílik Nagykárolyban

Mivel gazdagította a magyarság a világot, az egyetemes egyházat? Ezt mutatja be a Külgazdasági és Külügyminisztérium kölcsönözhető tablókiállítása, ami augusztus 25-én, csütörtökön Nagykárolyba is várja az érdeklődőket a Szent László Közösségi Házban.

A katolikus hit, az egyház világot átfogó tevékenysége történelmünk során mindig összekötött bennünket számos más néppel és országgal, aminek kézzelfogható emlékei világszerte megtalálhatók. Erre kívánta felhívni a figyelmet a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából készített Magyar katolikus jelenlét a világban című tablókiállítás révén, mely összképet nyújt arról, mit adott a magyar katolicizmus a világnak.

A magyarság minden korszakban bekapcsolódott a nagy egyházi mozgalmakba és vállalkozásokba zarándoklatok, missziók, segélyezések, szerzetesrendek vagy egy-egy kiemelkedő személyiség munkássága révén. A magyarok jelenléte szinte a kereszténység felvétele óta folyamatos volt a fontosabb nemzetközi kegyhelyeken.

Elég az ismert szentföldi magyar emlékekre vagy Róma, Mariazell, Aachen, Fatima, Lourdes és Krakkó kegyhelyeire gondolni. Nemzeti kápolnáink megtalálhatók a vatikáni Szent Péter-, a Krakkó-Łagiewniki Isteni Irgalmasság- vagy a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás-bazilika altemplomában, illetve az aacheni dómban. Fatimában az 1950/60-as évek fordulóján emelte az emigráns magyarság a Mindszenty bíboros emlékének szentelt Magyar Kálváriát és a Szent István-kápolnát. Lourdes-ban a régi, nemzetközi keresztút egyik állomása magyar adományokból készült.

A kereszténység nemzetmegtartó erejét a határon túli és az emigrációban élő magyarság még inkább megtapasztalhatta. Nem maradhattak ki ezért a kiállításból, legalább említés szintjén, a szomszédos országok azon egyházi központjai, amelyek kifejezetten a magyarság számára fontosak napjainkban, mint például a Nagyváradi Római Katolikus Székesegyház.

A nyugati emigráció közösségeinek intézményei között mindig megtalálhatók voltak a magyar templomok. Ma a világ tizenkilenc országában folyik magyar lelkipásztori szolgálat a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspökének irányításával. A negyvennégy plébániát és missziót nyolcvannyolc pap szolgálja, akik százhatvanöt helyszínen mutatnak be rendszeresen magyar szentmisét.

A vándorkiállítás nem puszta visszatekintés: a magyar katolicizmus ma is aktívan jelen van a világban kápolnáival és kegyhelyeivel, zarándokaival és misszionáriusaival, vagy éppen – s ez korunk sajátossága – segítségnyújtása révén, amit nemcsak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász külföldi programjai testesítenek meg, hanem a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által időről időre meghirdetett gyűjtésekből megvalósuló jótékony célok is. Ezen ügyekben, s általában a külföldi magyar örökség megóvásában, a külhoni magyarok támogatásában a magyar kormány stabil partnere a katolikus egyháznak. A kiállítást a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai állították össze a magyar nagykövetségek és főkonzulátusok hathatós közreműködésével. Az illusztrációkhoz nélkülözhetetlen volt néhány jeles magyarországi gyűjtemény és intézmény, így többek között a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Magyar Földrajzi Múzeum szíves hozzájárulása.

Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Plébánia és a Nagykárolyi Szent László Közösségi ház együttműködése révén augusztus 25-én, 16 órától tekintheti meg a nagykárolyi közönség a tíz könnyen mozgatható tablóból álló kiállítást a Szent László Közösségi Házban.

Közlemény