Magyar támogatással megvalósított Ovi-Sport pályákat avattak ma Szatmár megyében

Nagykároly környékén, Kaplonyban, Csomaközön és Mezőteremen is felavatásra kerültek tegnap azok az Ovi-Sport pályák, amelyeket Magyarország kormányának a támogatásával hoztak létre.

Ezek a sportlétesítmények több száz óvodás korú gyermek sportolási lehetőségeinek kiteljesedéséhez járulnak majd hozzá a következő években. Az átadási ünnepségeken jelen volt Magyarország kormányának képviseletében, dr. Grezsa István, a program koordinálásáért felelős miniszteri biztos is. Az átadási ünnepségre kilátogató megyei tanácselnök, Pataki Csaba köszönetet mondott Magyarország kormányának az ismételt és folyamatos támogatásért: “Köszönet az óvodáinkért, iskoláinkért és templomainkért! Amit cserében ígérhetünk, az az, hogy tovább erősítjük oktatási rendszerünket, tovább küzdünk az anyanyelvi oktatásért, és az Anyaország támogatásával elindítjuk Szatmár megyében a fociakadémiát és fejlesztjük a kézilabda programot is, hogy a ma óvodásai felnőve is legyen hol sportoljanak.”

Nagykároly vidéként elsőként Kaplonyba látogatott el a dr. Grezsa István miniszteri biztos, valamint Kátai Attila, az Erdélyért Polgári Egyesület elnöke, dr. Molnár Andrea az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány elnöke, ifj. Buzánszky Jenő, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány alapítói jogok gyakorlója, Mező János, a Magyar Polgári Párt elnöke, Csige Sándor, a Magyar Főkonzulátus képviselője alkotta delegáció. A népes küldöttséget Megyeri Tamás Róbert polgármester, Csizmár Antal Tamás alpolgármester, illetve a helyi tanács és a német kisebbség képviselői fogadták.

„Nagyon örülünk a sportpályának és örvendezünk minden, a községünkbe érkező jószándékú beruházásnak. Nagykároly és vidékén mi azon települések közé sorolhatjuk magunkat, ahol van gyerekzsivaj. Ha végigjárjuk délutánonként a kaplonyi utcákat tapasztalhatjuk, hogy itt is-ott is fociznak, fogócskáznak, nevetgélnek, avagy olykor olykor civakodnak a falu lurkói. Mindezek fényében biztosíthatom önöket arról, hogy jó helyre érkezett ez a támogatás, lesz haszna, a szó minden értelmében a beruházásnak”- mondta Kaplony elöljárója, Megyeri Tamás Róbert.

Dr. Grezsa István, Magyarország kormánya nevében köszöntötte a megjelenteket. Egy olyan ősi településen, mint Kaplony, bármi épül is az minimum két jelentéstartamot hordoz magában. Egyrészt összeköti az időt: a dicső múltból a jelenen keresztül a jövőbe mutató időt. Hiszen ez a sportpálya nyilvánvaló, hogy hosszú időre az itt élő gyerekek jövőjének szolgál. Másrészt pedig kincseket őriz: ezek a gyerekek, akik most, és majd később is, ezt a pályát fogják használni, ők a mi aranytartalékunk, a mi kincseink. Az egész világon, és különösen Európában egyre kevesebb gyermek születik, ezért Magyarország kormánya elhatározta, hogy egy nagyszabású családtámogatási programot indít el a Kárpát-medencében, hiszen nem idegenekkel próbáljuk pótolni a magyar közösséget, hanem veletek, önökkel! Ezek a családtámogatási rendszerek előbb utóbb külhonban is elérhetőek lesznek. Ez az ovi-sportpálya szolgálja a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztését is. Én azt hiszem, hogy ez is nélkülözhetetlen eleme ennek a programnak, hiszen ma minden gyermek sajnos a mobiltelefonjával szeret a legjobban mozogni. Én azt kívánom önöknek, hogy gyermeki létszámban gyarapodva és magyarságukat, anyanyelvüket megőrizve váljanak önök is olyan nagy közösséggé, amilyen nagy nemzetté kell válnunk nekünk a következő évtizedekben.”

Az átadást követően, Csomaközre, majd legvégső állomásként Mezőteremre látogatott el a küldöttség. Tar Miklós, Mezőterem polgármestere büszkén mutatta meg az Ovi-Sport pályát, illetve a mellette létrehozott gumiborítású játszóteret is.

“Köszönjük, hogy egyike lehetünk azon községeknek, ahol ez a pálya kialakításra került. Biztosíthatok mindenkit, hogy a teremi gyermekek sokat használják majd ezt a létesítményt”- mondta a teremi polgármester.

Az Ovi-Sport pályák egységes mérettel és felszereltséggel kerültek kialakításra. Egy pálya mérete 6 x 12 méter, amely a nagyobb sportpályák arányainak felel meg. Burkolata 3 rétegben szőtt töltetlen műfű (a minimális karbantartás érdekében), rugalmas aljzat, melyet a megfelelő sportpálya alépítmény biztosít. Tartószerkezetét 3 m magasságú acél- és hajlított csőszerkezet képezi.Komplex jellege alkalmassá teszi különböző sportágak művelésére, illetve alapjainak elsajátítására: kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz és lábtenisz. Ezeken kívül alkalmas eséstan oktatásra, valamint ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására egyaránt. A beruházás költsége pályánként 14.285.000 forint volt, mely összeg  tartalmazta a pályát, a hozzá tartozó eszközkészletet, az óvodapedagógusok oktatását valamint a pályához tartozó karbantartógépet is.

“Használják ezeket a létesítményeket erőben-egészségben, mindig töltse be gyerezsivaj ezeknek a pályáknak a környezetét és akkor nem volt hiábavaló az erőfeszítésünk. Reméljük, hogy ezekkel a közös beruházásokkal tovább tudjuk erősíteni a román és a magyar kapcsolatokat is!”- zárta mondandóját Mezőteremen a magyarországi miniszteri biztos.