Marosvásárhely

A marosvásárhelyi római katolikus gimnázium diákjai, tanárai és szülői közössége a bizonyíték arra, hogy a magyarságnak nemzeti identitásához, hitéhez ragaszkodó közösségként van jövője a Kárpát-medencében – hangsúlyozta Szijjártó Péter magyarországi külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön, amikor elsőként átvette a tavaly újraalapított iskola által adományozott Rákóczi-díjat.

A gimnázium vezetése az iskola megmentésében és újraindításában vállalt szerepének elismeréséül tüntette ki Szijjártó Pétert.

Tamási Zsolt iskolaigazgató laudációjában megköszönte a magyar kormány diplomáciai erőfeszítéseit, amelyek sorsdöntőnek bizonyultak a hosszas pereskedés és jogi huzavona után kormányrendelettel újraindított iskola szempontjából.

Az intézmény diákjai és tanárai előtt mondott beszédében a külügyminiszter leszögezte: a magyar kormánynak kötelessége volt kiállni az iskolájukhoz, nemzeti identitásukhoz és hitükhöz ragaszkodó marosvásárhelyi magyar katolikusok, az iskola tanárai mellett.

Úgy értékelte: minden eddiginél komolyabb a nyomás a magyarságon, hogy adja fel nemzeti, vallási, kulturális örökségét és identitását.

„Aki itt, a határon túl magyar katolikus iskolába jár, azt egészen biztosan nem sikerült megtéveszteni azokkal a hamis ideológiákkal, amelyek a nemzeti és vallási identitástól való elszakadásra próbálnak biztatni minket” – mutatott rá Szijjártó Péter.

A miniszter szerint a magyar–román kapcsolatok előtt ma is számos kihívás áll, de éppen a marosvásárhelyi iskola bizonyítja, hogy megéri a kölcsönös tisztelet és bizalom helyreállításáért dolgozni, mert a közös sikertörténetek a reménytelennek tűnő vitákat is közelebb vihetik a megoldáshoz.

Marosvásárhelyi látogatása alkalmával Szijjártó Péter az Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen (MOGYTTE) kialakult helyzetről is egyeztetett az intézmény magyar oktatóival és az RMDSZ vezetőivel.

Az ezt követő sajtóértekezleten közölte: ahogyan egy pragmatikus, kisebbségi jogokat tiszteletben tartó megállapodás lehetővé tette, hogy a római katolikus magyar diákok ismét saját iskolájukban tanulhassanak Marosvásárhelyen, úgy a felsőoktatásban is elérhető a román törvényeket tiszteletben tartó megoldás, és a már megalakult angol kar mintájára az önálló magyar kar is létrejöhet a MOGYTTE-n.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország büszke az Erdélyben élő magyar közösségre, erőforrásként tekint rá a magyar–román kapcsolatok fejlesztése tekintetében is, és úgy értékelte, a magyar közösség szülőföldjén való boldogulása Románia sikeréhez is hozzájárul.

A közös sikertörténetek között említette az idén 25 milliárd forint támogatásban részesülő erdélyi gazdaságfejlesztő programot, amelynek keretében a magyar kormány 520 vállalkozást támogatott, jelenleg pedig 490 pályázat elbírálása zajlik.

Kérdésre válaszolva a miniszter megerősítette, hogy Magyarország mindent megtett azért, hogy a Fekete-tengeri lelőhelyekről kitermelendő romániai forrásokból földgázt vásárolhasson: magyar cégek kötötték le a két ország közötti interkonnektor kapacitásának jelentős részét, magyar oldalon az infrastruktúra készen áll.

Abba viszont nem szólhat bele, hogy Románia milyen szabályozásokat fogad el az energiaszektorban, csak jelezni tudja az érintett osztrák és amerikai cégek felé, hogy a termelés megkezdésében érdekelt.

A sajtóértekezleten Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke beszámolt arról, hogy a magyar külügyminiszterrel egyeztetett az európai parlamenti választásokról, hiszen közös érdek, hogy a kárpát-medencei magyarság erős képviseletet küldjön Strasbourgba. Kitért az Európai Néppártban zajló vitára is, úgy értékelve, hogy a néppárt saját magának árt, ha legerősebb tagpártját, a Fideszt kizárja.

„Nem lehet ököllel rendet teremteni. A választási kampányban ez a megosztás az ellenfeleinket segíti. Az az érdekünk, hogy az EU-ban a reformok ritmusát, azok irányát a kereszténydemokrata nagy politikai család diktálja. Miközben veszekszünk, a szocialisták már bontják, vagy legalábbis hűtik a pezsgőt” – mondta Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke szerint a néppártnak meg kell nyernie az EP-választást, amihez az erdélyi magyarok voksaira is szükség van, belső vitáit pedig ráér a választások után lefolytatni.

Szöveg és kép: MTI

Kelemen Hunor beszéde a március 14-i marosvásárhelyi ünnepségen

A ’48-as forradalom utóélete Marosvásárhelyen hosszabb, sajátosabb és bizonyos értelemben szomorúbb, mint bárhol másutt, ahol magyarok élnek. Talán sehol nem vesztette annyi ember az életét a forradalom eszméinek hódolva vagy egyszerűen csak arra emlékezve, mint itt.

Különleges hely ez, ahol állunk, és különleges az idő is. A hely emléket állít Makk Józsefnek és azoknak a hősöknek, akiket 1854-ben kivégeztek. Ők a 48-as forradalmat kívánták újjáéleszteni, mert hittek a forradalom egyik alapvető eszméjében, a szabadságban. És hittek az emberi méltóságban, abban a megkérdőjelezhetetlen alapban, amire tulajdonképpen mindent rá lehet építeni, ami elbír mindent: a szabadságot, az egyenlőséget, az emberhez méltó életet, a kölcsönös tiszteletet, a bizalmat és a keresztényi felebaráti szeretetet. És enélkül az alap nélkül, az emberi méltóság hiányában semmi tartós nem épülhet föl.

Március 15. emlékezete itt, Marosvásárhelyen a fekete március emlékezete is. Azoké, akiket nem csupán méltóságukban, de fizikai létükben is bántalmaztak azokban a szomorú, véres napokban.

171 év hosszú idő. 8 nemzedék ideje. És a kollektív emlékezet mégis megőrizte és megőrzi a mi történelmünknek ezt a nagyszerű fordulatát, azt a szabadságharcot, amely lezárta a reformkor nemzeti ébredését, és modern nemzetté formálta a magyar népet. Ez a magyarázata annak, hogy az 1848-as forradalmat és annak helyét a történelemben teljes mértékű nemzeti egyetértés övezi.

Régen, ha egy kínai azt kívánta, hogy élj érdekes időkben, valójában átkot mondott. Ilyen érdekes időket élünk most már 101. esztendeje az 1918-as impériumváltás óta, 29 évvel a rendszerváltástól.

Éppen a napokban indult újabb támadás ellenünk, a magyar közösség ellen. Az ürügy a székely szimbólumok használata és az anyanyelvhez való ragaszkodásunk. De ez csak az ürügy.

A támadás az emberi méltóság ellen irányul, a mi méltóságunk ellen. Ezért kell innen azt mondanunk, határozottan kiáltanunk: állj, ne tovább!

A méltóságunkba gázoltak azok, akik ismét ránk támadtak. Egyéni és közösségi méltóságunkat vették célba. Az alapot, amely nélkül nincs szabadság! Nincs egyenlőség! És nincs testvériség!

Akkor, amikor mi a magyar közösségünk szabadságáért harcolunk, senkitől semmit elvenni nem akarunk. Mert a szabadság osztható, és ettől nem elfogy, hanem több lesz belőle. Jut belőle románoknak is, magyaroknak is bőséggel. Amikor a méltóságot kérjük számon, nem akarjuk elvenni a másikét! Amikor a nemzeti és közösségi szimbólumainkat használjuk, azzal a románoktól semmit el nem veszünk, nem rövidítjük meg őket. Amikor az ellenünk és a nemzeti szimbólumaink elleni támadásra, a gyűlöletbeszédre válaszolunk, akkor mindössze megvédjük magunkat.

És ezután is meg fogjuk védeni itt, Marosvásárhelyen Maiortól, Floreától, Papuctól és Paşcantól, ahogyan a II. Rákóczi Ferenc római katolikus iskolát is megvédtük – és ha kellett, hát többször újrakezdtük közösen, együtt, addig, amíg sikerült újranyitni annak kapuit! És mondom itt mindenkinek, vásárhelyi barátainknak is, hogy ehhez igazítsátok a nyilatkozatokat, a testtartást és a viszonyt ezekkel az urakkal.

A forradalom másik jelszava az egyenlőség. Ennek része ma is, akárcsak 171 évvel ezelőtt, a jogegyenlőség és az egyenlő esély biztosítása. És a szabadsághoz hasonlóan ez sem veszített az időszerűségéből itt, Marosvásárhelyen sem.

Ma is – akárcsak 2012-ben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kapcsán – azt kérjük, ami a jogegyenlőség szerint jár: a magyar fakultás létrehozását. A törvény betartását. A jog egyenlőségét.

Ez a közösség, ez a maroknyi magyar ember itt, Marosvásárhelyen, Erdélyben nem akar elvenni senkitől semmit. Kérdezzük, hogy van-e egyetlen ésszerű érv a magyar fakultás létrehozása ellen, kedves román honfitársaink? Különösen miután az angol fakultás létrehozása megtörtént. Nincs egyetlen észérv sem az ellen, hogy megalakuljon a magyar fakultás.

Gondoljunk bele abba, kedves román barátaink, csak az utolsó hét évben mennyi energiát fektetettek bele abba, hogy a mi jogos kérésünket elutasítsátok, és mennyi energiát fektettünk mi abba, hogy meggyőzzünk benneteket, hogy jogunk van magyarul tanulni az orvosi egyetemen, jogunk van főtanszékeket és fakultást működtetni, és jogunk van meghatározni sorsunk alakítását.

Képzeljétek el, ha mindezt az időt és energiát közösen és külön-külön is arra fordíthattuk volna vagy arra fordítottuk volna, hogy ez az egyetem jobb legyen, elismertebb legyen, akkor ma előrébb tartanánk vagy sem? Biztos vagyok, hogy igen. Ma előrébb tartanánk.

Embert próbáló nehéz időkben mindenkinek szüksége van kapaszkodókra, támpontokra, olyan világítótornyokra, amelyek kivezetik az útvesztőből, eligazítják az úton, megmutatják a jó, a járható, a helyes utat. Olyan értékekre, amelyek képessé tesznek bennünket a jó cselekedetre. Olyan értékekre, amelyek kiállták az idő próbáját, amelyekre hidat lehet építeni.

Ilyen értékek a 48–49-es magyar forradalom és szabadságharc értékei.

Ma is embert próbáló időket élünk itthon és Európában. Értünk, a mi érdekeinkért rajtunk kívül senki sem fog szót emelni, senki nem fog zászlót bontani. Nagyon hamar megtanultuk, hogy csak magunkra számíthatunk, mert más közösségeknek természetesen az a fontos, az az elsődleges, ami az ő jelenüket és jövőjüket alakítja. Ezért amikor azt mondjuk, hogy csak magunkra számíthatunk, akkor ebben nincsen semmilyen túlzás. Mint ahogy abban sincsen semmilyen túlzás, amikor azt állítjuk, hogy szükségünk van szövetségesekre. Bethlen Gábor országában ezt már százszor és százszor megtapasztalhattuk, ezt a tudást nemzedékek óta hozzuk magunkkal.

Ma nagy változások előtt áll a világ és áll maga Európa is. Mi az, hogy változások előtt, már el is kezdődtek ezek a változások! Mi az őshonos etnikai nyelvi kisebbségek ügyét az elmúlt években európai üggyé tettük. Elindítottuk útjára a kisebbségvédelmi csomagot, összegyűjtöttünk több mint egymillió-kétszázezer aláírást, és azt akarjuk, hogy az Európai Unió rendezze az őshonos kisebbségek ügyét európai szinten. Erről mi nagyon határozottan állítjuk, hogy ez európai ügy. Romániának pontosan száz esztendeje volt arra, hogy a gyulafehérvári ígéreteket betartsa. És elteltek ezek az évek, ám az ígéretek továbbra is csak ígéretek maradtak.

Európában közben Dél-Tiroltól Finnországig az autonómiák különböző formáival a többség-kisebbség viszonyát nyugvópontra lehetett tenni. Most itt az idő, hogy ez megtörténjen Európának a keleti felében is, itt nálunk Romániában is. Belefogtunk hát az útépítésbe, de még csak az elején járunk. Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz, hogy rést üssünk a falon, erős Kárpát-medencei magyar képviseletre lesz szükségünk. S ehhez mi a magunk részét hozzá kell tudnunk tenni.

Az életben vannak olyan dolgok és ügyek, amelyek nem rajtunk múlnak, vagy csak kis mértékben tudjuk azokat befolyásolni. De az, hogy a Kárpát-medencei magyar képviseletet erősítsük, az teljes egészében rajtunk múlik, senki máson. A változások, amelyekre szüksége van az Uniónak, akkor is bekövetkeznek, ha mi nem leszünk ott. De azt gondolom, vita abban közöttünk nincs, hogy inkább legyünk részesei a változásoknak, legyünk a történelem alakítói, ne csak annak elszenvedői.

Mert ez is az 1848-as forradalom öröksége és üzenete, hogy alakítsuk mi a sorsunkat, tegyük meg azt, ami rajtunk múlik, és ne hátráljunk meg akkor sem, ha a legnagyobb kihívásokra kell választ adnunk. Álljunk talpra, ha elbotlasztottak, induljunk újra, ha megállítottak, és tartsuk magasra a zászlót, hogy látszódjon a legmesszibb helyekről is!

171 évvel a magyar forradalom és szabadságharc kitörése után tartsuk magunkat azokhoz az értékekhez, maradjunk hűek azokhoz az elvekhez, amelyek naggyá tették a szabadságharcot, és 8 nemzedéknyi idő után is éltetik a magyar embereket itthon, Erdélyben, a szülőföldön.

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!