Megalakulásának 25 éves jubileumát ünnepelte a Fatimai Szűz Mária templom kórusa

Jubileumot ünnepelt a Fatimai Szűz Mária római katolikus templom kórusa, hiszen éppen 25 éve annak, hogy énekükkel színesebbé teszik a szentmiséket és áldják az Urat. A kivételes évfordulóra egy megható koncerttel emlékeztek meg, melyre meghívást kapott Tokaj Város Vegyeskara is. A Nagykároly és Vidéke hetilapban megjelent beszámolót olvashatják az alábbiakban.

Különleges alkalomból gyűltek össze június 10-én, szombat délután a Fatimai Szűz Mária római-katolikus templom hívei, hiszen a templom kórusa megalakulásának 25 éves évfordulóját ünnepelte.

A kivételes évfordulóra egy megható koncerttel emlékeztek meg, melyre meghívást kapott Tokaj Város Vegyeskara is.

A népes közönséget Juhász Miklós Gyula, a kórus megalapítója és vezetője üdvözölte, aki bevezetésképpen röviden elmesélte a két kórus immár virágzó kapcsolatának történetét is. „2010 augusztusában – immár 13 éve – a karácsonyi időszakra készülve – egy kóruséneket keresgéltem az interneten, amit Tokaj Város Vegyeskarának repertoárjában megtaláltam, és egy e-mailben akkor el is kértem tőlük. Nagyon meglepődtem, amikor a válaszlevelükben nemcsak a kottát kaptam meg, hanem megírták, hogy nagyon szívesen megismerkednének velünk. Éppen abban az évben mi szerveztük az Adventi Ökumenikus kórustalálkozót a környező falvak kórusai számára, amelyre nagy szeretettel hívtuk meg őket is. A meghívást elfogadták. Azóta évenként találkoztunk hol náluk Tokajban – hol pedig itt nálunk Nagykárolyban, a folytonosságot csak a covidos időszak törte meg, de most újra eljöttek hozzánk, aminek szívből örülünk – Nagyon vártuk ezt a találkozást!”

Az énekkar 1998 nyarán alakult, 2 évvel a templom felszentelése után. „Személyesen szólítottam meg a templomból, szentmisékről ismert embereket, hogy legyenek alakuló énekkarunk tagjai. Kórusunk létszáma akkor még csekély volt – mindössze 15-en, ha voltak – voltunk. Énekeink nagy része is csak 2 szólamú énekekből állt, de az idő előrehaladtával előbb a 3, majd a 4 szólamú énekek is előkerültek. A heti próbákon tanult énekeink nagy részét egyházi ünnepeink szentmiséin énekeljük.

A covidos időszak óta csak a templomban énekel a kórus. Azelőtt ha egy kórustalálkozóra elhívtak, ha csak tehettük, elmentünk. Már 2000-től rendszeresen részt vettünk a helyi ökumenikus kórustalálkozókon. 2010-ben az Adventi találkozót mi szerveztük. Sajnos ezek a találkozók a coviddal megszűntek, pedig jó volt együtt lenni, együtt énekelni (nem versenyezni), új énekeket hallani, tanulni, találkozni, hozzánk hasonló, énekelni szerető emberekkel. 2006-ban Debrecenben is énekeltünk egy szentmise keretében a Szent Anna templomban, 2011-től pedig 2 évente Tokajban énekelünk kedves barátaink meghívására.

Az elmúlt 25 év alatt énekkarunknak összesen 95 tagja volt, közülük már többen (11-en) meghaltak – rájuk szeretettel emlékezünk. Emellett csaknem 30 olyan tagja volt a kórusnak, akik hosszabb-rövidebb ideig énekeltek velünk, de az élet másfelé sodorta őket – elköltöztek. Rájuk és azokra a társainkra, akik öregségükre / betegségükre vagy egyéb okokra hivatkozva maradtak távol – szeretettel gondolunk. Jelenleg énekkarunknak 32 tagja van, akiknek ez úton is szeretném megköszönni a munkáját, azt a sok-sok időt, amit a mindennapi tevékenységük mellett nem sajnálnak a kóruspróbákra fordítani. Én úgy gondolom, hogy egy énekkarnak a közös kóruséneklés egy szolgálat, és ezzel mi is így vagyunk, énekes szolgálatunkkal megpróbáljuk szebbé – tőlünk telhetően felemelővé – tenni ünnepeinket és találkozásainkat.” – foglalta össze a kórusvezető.

Bagossy Andrea