Megjöttek az oklevelek

Több mint egytucatnyi részvevőnek szóltak tavasszal az informatikai lehetőségek praktikus felhasználásáról. Mint korábban beszámoltunk róla, Partiumban első helyszínként Nagykárolyban tartottak tavaly ősszel könyvtáros képzést. Mindezt egy oktatássorozat keretében tették, melyet idén tavasszal folytattak.

Az alkalom célja, hogy az itteni könyvtárosok számára is a magyarországihoz hasonló lehetőséget biztosítsanak. A képzésre a Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület szervezésében került sor. Őket erre a Könyvtári Intézet kérte fel. Az az intézmény az Országos Széchényi Könyvtár keretében működik, és lényegében egy módszertani központ. 2008-tól szervezi a határon túli magyar könyvtárosok továbbképzését. Eleddig több állandó képzőhelyet alakított ki, és 2018-tól lehetőség nyílt arra, hogy ezek létszámát bővítsék, és így kerültek Nagykárolyba.

Amint annak idején megtudtuk, a Könyvtári Intézetnek célja, hogy az akkreditált képzéseit, melyek megtartásához kevés számú oktató szükséges, minél több helyre elvinni. Ezenkívül nem akkreditált képzéseket is elvisznek, ám azok is igazodnak tartalmukban, felépítésükben a könyvtári kurzusokhoz. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a határon kívül élő magyar könyvtárosok is hasonló képzéseken vehessenek részt, mint a magyarországiak. Nyilván sem az óraszámot, sem teljes egészében a tantestületet nem tudják egy-egy kihelyezett képzésen biztosítani, mindazonáltal törekednek a kurzus hasznosságra. Ebben a viszonylatban kérték fel a megyei könyvtárakat, azok munkatársait arra, hogy részt vállaljanak a képzéssorozatban. Így a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársai tartották a képzést Nagykárolyban. De például ők rendszeresen járnak Kárpátaljára is. Erdélyben Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön van még képzőhely, és immár Nagykárolyban is…

A mostani előadások tulajdonképpen számítógépes gyakorlati foglalkozások, és a humáninformatikai alkalmazások használata a digitális kompetenciafejlesztés jegyében címszó alatt a következő tematikákban szóltak a jelenlévőkhöz: a 21. századi könyvtárak szolgáltatási színterei; a könyvtár külső és belső kapcsolatrendszere; hagyományos és az online kommunikáció könyvtári eszköztára.

A tavaszi kurzust tizenöten végezték el, a helyieken és vidékbelieken kívül voltak szatmárnémetiek is, de például Érmihályfalváról is ketten érkeztek. Nagy a szórás szakmai szempontból is, a könyvtárosok mellett van művészettörténész, pedagógus, de például állatorvos is. Elmondásuk szerint hasznos volt a képzés, sok újdonságot hallottak. A kurzus elvégzéséről szóló oklevelek megérkeztek, a Nagykárolyi és Vidéke Kulturális Egyesület székházában át is vehetők.