Megnyílt

Van jégpálya Nagykárolyban.

a (4)

Amint arról több alkalommal is beszámoltunk, a beruházás a „Nagykároly–Nyíradony határon átívelő természeti értékeinek védelme” című, az INTERREG V-A Románia–Magyarország Program által finanszírozott projekt keretében valósult meg. A projekt fő célkitűzése a természeti értékek és a környezet közös megőrzése, védelme és kiteljesedésének elősegítése a természeti értékek tartós felhasználása révén. Magyarán ültettek, mégpedig kiemelt dendrológiai értéket képviselő növényeket — egész pontosan magyar nőszirmot (Iris aphylla subsp. hungarica). Tanösvényeket is kialakítanak a kastélykertben, továbbá különösen szép élő tájképet, melybe növényi alagúton át juthatunk be. Lesz továbbá időszakos növénykiállítás, melyet telente a mobil jégpálya váltja fel…

A nőszirom növény témájában, szintén a projekt keretében tanösvényt jelölnek ki (sajnos a kialakításra ebben a projekt keretében nincs keret), mely akár kerékpárral is bejárható. Ez Nyíradony és Nagykároly között húzódik. Az egykori Károlypuszta, a mai Horea és a magyarországi Ömböly között szeli át az államhatárt a tematikus út.