Móka és kacagás az elméletis Meseutcában

„Közhírré tétetik, hogy szeptember 30-a Magyar Népmese Napja. Továbbá elrendeltetik, hogy ezen a napon minden jelenlévő felnőtt és gyermek mély tisztelettel hódoljon a népmeséknek. Azután királyi parancsa közlöm, hogy mindenkinek kötelessége a magyar népmesét gyakorolni, gyarapítani, fényesíteni és gyermekeinek, unokáinak átadni.”

Ezzel a felhívással fordultak az Elméleti Líceum magyartanárai az iskola V–VIII. osztályos diákjaihoz. Céljuk az volt, hogy a sokféle színes feladattal ráirányítsák a gyermekek figyelmét a magyar népmesékre.

Az előbbi évekhez hasonlóan, egész héten lázas készülődés vette kezdetét, és nagy izgalommal várták a Magyar Népmese Napját. Szeptember 29-én, péntek délben zsúfolásig megtelt az iskola díszterme általános és középiskolásokkal, tanárokkal és szülőkkel, nagyszülőkkel, ahol Fazakas Erika magyartanár irányításával a népmesék világába vándorolhattak.

A „Meseutcában, ahol a jó mesék laknak” a gyermekrajzokon keresztül találkozhattak például a Csillagszemű juhásszal, az okos leánnyal, a három kismalaccal, a tulipánná változott királylánnyal, sőt maga Elek Apó is megelevenedett előttük egy ceruzarajzban.

„A tiszta forrásánál” megállva megcsodálhatták a régi meséskönyvek és Cimbora újságok színét és illatát.

A „kis kezek − nagy mesterek” utcájában a kézművesek asztalán szinte megszólalt a fakanálból, papírból, fonalból, zokniból, parafadugóból készült fekete magyar pulikutya, a legkisebb királyfi, a legszebb királykisasszony, a háromfejű sárkány, a szorgalmas és a rest leány.

Az V–VI–VII. osztályos „meseíró inasok munkáinál” megállva modernebb tájakon barangolhattak és sok hasznos tapasztalatról olvashattak.

Mindezeket a VI. osztályos tanulók népi tárgyakból, hímzésekből összeállított gyűjteménye tette színessé.

Ezt a napot mégis élménnyel telivé a gyermekek játéka tette: Domokos Blanka Benedek Elekről készített bemutatója, Gál Zsuzsa citera- és énekszólója, az V–VI. osztályosok színdarabjai, amit az elméletis Rekettyések lakodalmas tánca tett még hangulatosabbá, továbbá Sopronyi Nándor találós kérdései, Mák Andor furulyaszólója. A nap tetőpontja az interaktív dramatizált játék volt, melynek során a tanulók meseszereplők bőrébe bújhattak. Ekkor „cimborálhatott” egymással a VII-es puli kutya az V-es királyfival, a VI-os okos leány a rest és csúnya lánnyal, aki történetesen egy IX-es fiú volt, és még sok más vetélkedőben vehettek részt.

A legjobb meséket, melyeket Putovits Tünde és Fazakas Erika magyartanárok olvastak fel, a jelenlévők figyelemmel hallgatták, és nagy tapssal jutalmazták a szerzőiket: Merk Esztert, Balogh Rolandot, Mák Andort és Nonn Krisztinát, valamint a többi meseírót is.

Ezután az V–VIII. osztályok osztályfőnökei a mesebeli fogadóba hívták a tanítványaikat, ahol mindenféle mesei étkek várták őket.

A szervezők hálás köszönetüket fejezik ki a diákoknak és szüleiknek, akik szívügyüknek tekintették a Magyar Népmese Napját ebben az esztendőben is.